Hoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus myös ikääntyneiden palveluihin

Sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä on ollut vuodesta 2011 alkaen oikeus julkisessa terveydenhuollossa määrätä rajatusti lääkkeitä potilaille. Ennen rajatun lääkkeenmäärämisoikeuden saamista hoitajan on käytävä vuoden mittainen laaja täydennyskoulutus, sillä tehtävässä tarvittava osaaminen ei sisälly peruskoulutukseen.
 
Tällä hetkellä vain hieman yli sadalla hoitajalla on lääkkeenmäärämisoikeus. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä ihmetellään, että miksi uudistusta ei käytetä laajemmin hyödyksi.
 
- Rajatun reseptinkirjoitusoikeuden omaavien hoitajien avulla on mahdollista säästää terveydenhuollon menoissa, koska tällöin voidaan lääkäreiden työpanosta vastaanottotoiminnassa hyödyntää nykyistä tehokkaammin, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.
 
Erityisesti nyt kun toteutetaan SOTE-uudistus, kannattaisi reseptinkirjoitusoikeuden lisäksi uudistaa laajemminkin terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja tehtäviä.
 
- Hoitajavetoisten palveluiden avulla pystytään erityisesti haja-asutusalueilla pitämään palvelut kansalaisten ulottuvilla. Samalla palveluiden saatavuus nopeutuu. Liikkuvat palvelut, esimerkiksi terveysbussit, voivat tarjota uusia mahdollisuuksia hoitamiseen lähellä kotia.
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut esillä esitys, jonka mukaan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta voitaisiin laajentaa ikääntyneiden palveluihin. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saanut hoitaja voisi toimia useammassa ikääntyneiden palveluyksikössä ja huolehtia lääkemääräysten jatkamisesta tai aloittaa uuden lääkityksen oireenmukaisessa hoidossa.
 
- Tehy kannattaa esitystä, koska sen avulla voitaisiin toteuttaa mielekästä työnjakoa lääkäreiden ja koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välillä. Nämä koulutetut hoitajat saisivat konsultaatiota geriatreilta ja muilta erikoislääkäreiltä.
 
Flinkman muistuttaa, että lisäkoulutuksen myötä saadun vastuun ja uusien tehtävien on näyttävä myös palkassa.
 
- Selvitystemme mukaan näyttää siltä, että noin 300 – 500 euron suuruiset palkankorotukset kuukausipalkkaan ovat toteutuneet. Samalla koulutuksen käyneet hoitajat ovat myös olleet tyytyväisiä ja innostuneita uusista työtehtävistä. Myös potilaat ovat olleet uudistukseen pääsääntöisesti tyytyväisiä.
 
Tehyyn on perustettu jaos hoitajille, jotka ovat saaneet rajatun lääkkeenmäärämisoikeuden.
 
Tehy osallistuu 18. – 20.8. Helsingissä pidettävään kansainväliseen Advanced Practice Nursing –kongressiin, jonka aiheena ovat sairaanhoitajien laajennetut tehtävänkuvat. Kongressin järjestää Sairaanhoitajaliitto:
 
http://www.nurses.fi/8th-icn-international-nurse-prac/
 
Lisätietoja:
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, gsm 0400 968 32