Henkilöstön koulutus ja osaaminen tuovat tehokkuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Tehyn II varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax ja Tehyn hallituksen jäsen Anneli Näppä pitivät tänään eduskunnan kansalaisinfossa Julkisen sektorin koko – Työntekijöiltäkö lääkkeet tehokkuuteen? -seminaarissa puheenvuorot julkisen sektorin tuloksellisuudesta ja työntekijöiden roolista sosiaali- ja terveysalan uudistuksissa.

Anna-Leena Braxin mukaan sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien välinen työnjako muuttuu. Esimerkiksi lisäkoulutuksen saaneet sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat pystyvät uudistamaan tiettyjä reseptejä, mikä vapauttaa lääkärien työaikaa oleellisempiin tehtäviin.
 
- Työnjaolla ja koulutuksella pystytään vaikuttamaan paljon sote-alan haasteisiin. Pidän valitettavana käsitystä, jonka mukaan koulutustasoa madaltamalla saataisiin aikaan säästöjä. Asia on todellakin päinvastoin – huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta ja osaamisesta pystytään entistä tehokkaampaan toimintaan.
 
Brax painotti myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitystä tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisääjänä.
 
- Avopalvelupainotteista ja raja-aitoja kaatavia toimintamalleja on jo lisätty terveydenhuollossa. Tätä on jatkettava ja otettava laajasti käyttöön uusia hyviä käytäntöjä. Myös teknologia ja sähköiset palvelut tulevat jatkossa olemaan iso osa sote-järjestelmää.
 
Jos työntekijöiden jaksamisesta ja työkyvystä ei huolehdita, ei voi odottaa tuottavuuttakaan sosiaali- ja terveysalalla. Braxin mukaan oleellisinta on hyvä johtaminen terveydenhuollossa. 
 
- Työn organisointi ja hallinnointi sekä puuttuminen esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen luovat työympäristön, jossa työntekijät jaksavat pidempään ja paremmin. Työelämän joustoilla kuten työaikapankeilla on myös suuri merkitys jaksamiseen.
 
Tehyn hallituksen jäsen Anneli Näppä piti tärkeänä julkisen sektorin roolia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajana.
 
- Yhteiskunnassamme on vallalla keskustelu, jossa julkisen sektorin kokoa pidetään ongelmana. On muistettava, että vuonna 2012 julkisen sektorin työntekijöiden osuus oli Suomessa vain 24 % työllisistä. Mallimaana pidetyssä Ruotsissa julkisen sektorin työntekijöitä on enemmän - 28 % työllisistä. 
 
Näppä muistutti myös julkisen sektorin roolista, jonka tehtävänä on vähentää kysyntää ja ratkaista ongelmien syntyä.
 
- Erityisesti jos nykyistä enemmän panostetaan ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ymmärretään miten paljon tuottavuutta ja tehokkuutta sen avulla saadaan aikaan.  Julkisen sektorin näkökulma on siis eri kuin yksityisen sektorin, jonka tarkoituksena on kasvattaa kysyntää. Sosiaali- ja terveysalalla henkilöstö on tärkein tuotannontekijä, jonka avulla saadaan tuloksellisuutta aikaan.
 
- On selvää, että kiristämällä entisestään uupuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtahtia ei saada aikaan sen enempää tuottavuutta kuin laatuakaan palveluihin. Sen sijaan niin organisaatiouudistuksissa kuin sote-uudistuksessakin henkilöstön kokemuksen ja näkemyksen hyödyntämisellä voidaan saada aikaan esimerkiksi asiakaslähtöisiä palveluketjuja.    
                         
Lisätietoja: Anna-Leena Brax, gsm 0400 920 729 ja Anneli Näppä, gsm 040 1470 835