Henkilökohtaista palkanosaa koskeva kiista hävittiin työtuomioistuimessa

Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (tp-tes) on määritelty ns. henkilökohtainen palkanosa, jota voidaan maksaa hyvin työssä suoriutumisen ja osaamisen perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan on oltava neljän palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta ja 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 11 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta (henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnainen takuu).

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN vei työtuomioistuimeen tapauksen, jossa työnantaja ei ollut korottanut työntekijän palkanosaa 11 prosentin verran, vaikka seitsemän  palvelusvuoden työkokemus oli täyttynyt.

Erimielisyys koski henkilökohtaisen palkanosan ns. leikkaantumisominaisuutta.  Työnantajan mielestä henkilökohtaista palkanosaa ei tarvitse maksaa, jos sitä on palvelusvuosien täyttyessä jo valmiiksi riittävä määrä muista palkanlisistä johtuen. TSN:n mielestä työnantajalla ei ole oikeutta tällä tavoin rajoittaa henkilökohtaisen palkanosan määrää.  TSN vaatikin työtuomioistuinta vahvistamaan työntekijän oikeuden 11 %:n palkankorotukseen.

Työtuomioistuimen mukaan henkilökohtainen palkanosa ei muodostu kahdesta erillisestä osasta - vuosisidonnaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanlisästä. TSN:n kanne hylättiin, koska tuomioistuimen mukaan työntekijän henkilökohtainen palkanosa ylitti vuosisidonnaisen takuun määrän.

TSN on ERTOn, SuPerin ja Tehyn muodostama yhteinen neuvottelujärjestö, joka neuvottelee mm. terveyspalvelualan työehtosopimuksen:
http://www.tsn.fi/

Työtuomioistuimen päätös