ERTO, SuPer ja Tehy: Attendon säästöpäätökset heikentävät potilasturvallisuutta

Palkansaajajärjestöt ERTO, SuPer ja Tehy ovat tehneet kyselyn Kotkassa toimivien Attendon vanhuspalveluiden toimipisteiden työntekijöille. Kyselyyn päädyttiin, koska ko. järjestöihin tulee paljon yhteydenottoja, joissa ollaan huolissaan potilasturvallisuudesta Attendon toimipisteissä Kotkassa ja muualla Suomessa. Liittojen tekemän kyselyn mukaan henkilöstömitoitus ei ole riittävä ja kiireen johdosta potilasturvallisuus heikentyy.

Kuvateksti
Kuva: Thomas Johansson / Lehtikuva

Attendon kyselystä ilmi tulleet epäkohdat koskevat yhtä lailla myös muita yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivia yrityksiä. Esimerkiksi Esperin, Mehiläisen ja Pihlajalinnan henkilöstö kertoo puutteellisesta henkilöstömitoituksesta, kiireestä ja hoidon laadun ongelmista. Sosiaalipalvelualalla työskentelevät koulutetut ammattihenkilöt kokevat, että he eivät pysty tekemään laadukasta työtä. On valitettavaa, että alaa kilpailutetaan hengiltä.

Liittojen tekemän kyselyn vastauksista käy ilmi, että työvuoroissa käytetään paljon sijaisia, jolloin lääkehoito vaarantuu, koska sijaiset eivät tunne asukkaita.

Vanhuksia ei ehditä hoitamaan tarpeeksi hyvin, koska hoitohenkilöstölle on siirtynyt paljon avustavia tehtäviä kuten pyykinhuoltoa ja ruoanlaittoa. Vastauksissa kerrotaan, että vanhusten hoitoon, ulkoiluun ja viriketoimintaan ei ole riittävästi aikaa.

Hoidon puutteet ja potilasturvallisuuden heikentyminen johtuvat Attendon omista säästöpäätöksistä. Yritys on viime vuonna päättänyt muun muassa lyhentää vakituisten työntekijöiden viikonloppuvuorojen pituutta ja sijaisten työvuorot on lyhennetty 6 – 7 tuntiin. Lisäksi yksikön päällikön tekemät työvuoroluettelot hyväksytetään keskushallinnossa, jossa työtunteja vähennetään. Tänä vuonna Attendo on poistanut vastaavat sairaanhoitajat, joten sairaanhoitajien työn määrä ja vastuu ovat kasvaneet.

Puutteellinen henkilöstömitoitus ja muut Attendon tekemät säästötoimenpiteet heikentävät potilasturvallisuutta merkittävästi. Tästä on aiheutunut muun muassa potilaiden kaatumisia ja hoidon laadussa ilmenneitä puutteita.

Huolestuttavaa on, että palvelun laatu on heikentynyt saattohoidossa. Kuntien ja kaupunkien kilpailutuksissa ja yritysten kanssa tehdyissä sopimuksissa ei välttämättä ole huomioitu saattohoitotilanteita. Näin ollen saattohoitotilanteessa ei välttämättä ole mahdollista saada lisää henkilöstöä. Tällöin potilas voi jäädä yksin kuoleman hetkellä tai saattohoitotilanteessa.

Attendo polkee työehtosopimusta, koska ylityökorvausta ei useimmiten makseta kuin erikseen pyydettäessä. Lähtökohtaisesti työntekijän on tasattava kertyneet ylityötunnit. Työntekijät eivät edes uskalla vaatia ylitöitä maksettavaksi.