Carpe diem, kun pistää!

Neulanpistoselvityksen 3. päivitetty painos ilmestyi PDF:nä. Se perustuu vuonna 2008 tehtyyn julkaisuun neulanpistojen ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista.

Tehy vaati selvityksessä, että käytettyjen neulojen hylsytykseen olisi saatava valtakunnalliset ohjeet. Se on toteutunut ja työnantajan on nykyisin kiellettävä hylsytys. Myös vaatimus neulanpistotapaturmien työpaikkakohtaisesta rekisteröinnistä toteutui viidessä vuodessa. Työnantajan on kirjattava tapaturman syyt ja vallinneet olosuhteet. Ilmoitusten avulla voidaan seurata työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä.

Lue lisää Älä anna neulanpiston yllättää ja katso neulanpistokortti.