Turvallinen reittiopastus ikääntyneille sai sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon

Tiaisen polku – turvallinen reittiopastus ikääntyneille on valittu vuoden 2021 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Turvallisen reittiopastuksen ovat suunnitelleet yhdessä Savitaipaleen kunta, Savitaipaleen vanhaintuki ry sekä Eksote.

Tiaisen polku on asiointi- ja ulkoilureitti, joka on merkitty maalaamalla pinkki raita niille kevyen liikenteen väylille, joilla reitti kulkee. Reitti yhdistää iäkkäiden asumista ja harrastuksia, sote-palveluita ja asiointia sekä tarjoaa virkistystä. Se sijoittuu vakiintuneille kulkureiteille ja parantaa niiden turvallisuutta. 

Varsinaisen palkinnon lisäksi myönnettiin kaksi tunnustuspalkintoa. Tunnustuksen saivat Kuopiossa toimiva Palvelukoti Sipuli sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka. 

Palvelukoti Sipulin henkilöstö on erityisen sitoutunutta turvallisuustyöhön ja onnettomuuksien ehkäisyyn, ja pieniinkin turvallisuuteen liittyviin poikkeamiin puututaan herkästi. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka puolestaan sai tunnustuksen vuorokohtaisesta turvallisuuskävelystä, jonka avulla pidetään huolta yksikön yleisestä turvallisuudesta.

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto.

Toimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Valtakunnallista palkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. 

Lue lisää palkituista täältä.