Tehyn viesti puoluekokousedustajille: hyvinvointialueiden sote-palvelut ovat osa Suomen kokonaisturvallisuutta

Tehyn kevään ja kesän puoluekokousten kokousedustajille toimittamassa aineistossa nostetaan esiin sosiaali- ja terveyspalveluille asetettuja tavoitteita uusilla hyvinvointialueilla. Aineistossa korostetaan myös sote-palveluiden merkitystä osana yhteiskunnallista turvallisuutta.

Hyvinvointialueille asetetut tavoitteet eivät toteudu ilman riittävää määrää osaavia, motivoituneita ja työssään viihtyviä sote-alan ammattilaisia. Kokousedustajille toimitetussa aineistossa muistutetaan, että hyvinvointialueiden rahoituksesta ja sote-alan sääntelystä vastaavat valtakunnan päättäjät.  

Toimivat sote-palvelut ovat tärkeä osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Suomessa sote-palveluita on pitkään aliresursoitu ja olemme jääneet jälkeen muista Pohjoismaista. Aineistossa tuodaan esille, että samaan tapaan kuin puolustuspolitiikkaan, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon on panostettava ja ratkaisut tehtävä pitkäjänteisesti yli vaalikausien.  

Tutustu puoluekokousedustajille toimitettuun aineistoon