Tehyläisille potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkkejä

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys (SPTY) on myöntänyt potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkkejä tehyläisille.

SPTY myöntää ansiomerkin henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta, kehittänyt potilas- ja asiakasturvallisuutta tai tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Ansiomerkin saivat mm:

  • Cederholm Anna, osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala 
  • Flinkman Mervi, Työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy ry 
  • Jaskari Anne, Hoitotyön asiantuntija, Vaasan sairaanhoitopiiri 
  • Kautto Anna-Kaisa, koulutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
  • Sallila Marjo, sairaanhoitaja, neurologian yksikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri 
  • Ålander Merja, asiakkuuspäällikkö, PSSHP/KYS 

Lisäksi muita tehyläisiä, joilta ei ole saatu lupaa nimen julkaisuun.

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry on potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella yhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta.