Suun terveydenhoidon ammattiliitto valitsi Seija-Sofia Käärmelahden uudelle puheenjohtajakaudelle

Suuhygienisti Seija-Sofia Käärmelahti valittiin lauantaina 6.11. jatkamaan Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n puheenjohtajana. Puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta.

Kuvateksti
Kuva: Seija-Sofia Käärmelahden oma arkisto ja IStock

Käärmelahti haluaa panostaa suun terveydenhoidon asemaan käynnissä olevassa hyvinvointialueuudistuksessa sekä suun terveydenhoidon riittämättömien resurssien korjaamiseen.

- Hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa suun terveydenhoito on saatava samanarvoiseksi toiminnaksi muun terveydenhoidon kanssa. Jokaisella on oltava asuinpaikastaan ja varallisuudestaan riippumatta oikeus tasokkaaseen suun terveydenhoitoon. Hoitotakuun lyheneminen suun terveydenhoidossa kuudesta kolmeen kuukauteen on hyvä askel tähän suuntaan. Lisäksi alalle tarvitaan lisää ammattilaisia, moniammatillisuutta hoitoketjuihin ja asiakasmaksujen kohtuullistamista.

Käärmelahti muistuttaa, että suun terveydenhoitoa ja koko hoitoalaa uhkaa katastrofaalinen työntekijäpula, joka osittain johtuu alan vetovoimaisuuden heikkenemisestä, opintojen keskeytymisestä ja alan vaihdosta. Koulutus ei myöskään vastaa kaikilta osin työelämän tarpeisiin.

- Alan vetovoimaa on lisättävä nopeasti, ja tehokkainta tämä on toteuttaa lisäämällä uusia opiskelupaikkoja jo toimivien koulutusyksiköiden yhteyteen. Myös vuoropuhelua koulutuksen ja työelämän kesken on lisättävä. Tärkeää on myös työolojen kehittäminen ja palkkauksen parantaminen.

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n puheenjohtajan tehtävä on luottamustoimi. Käärmelahti jatkaa työssään Savonlinnassa Tehyn Sosterin pääluottamusmiehenä. Hän toimii myös Tehyn valtuuston jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä.

STAL ry on koulutettujen hammashoitajien ja suuhygienistien ammatillinen edunvalvoja ja Suomen suurin suun terveydenhoidon ammattijärjestö. STAL ry on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.