Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset saivat turvallisuuspalkinnon tärkeästä kriisi- ja onnettomuustyöstään

Vuoden 2022 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto myönnettiin vapaaehtoistoimijoille, jotka ovat merkittävä yhteiskunnallinen voimavara. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset tukevat viranomaisten työtä ja auttavat vuosittain tuhansia kriisin kohdanneita kansalaisia.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on ollut merkittävä rooli viime vuosien kriiseissä. He ovat toimineet viranomaisten rinnalla ja tukeneet tuhansia henkilöitä, jotka ovat tarvinneet yhteiskunnan apua. Koronapandemian aikana vapaaehtoiset auttoivat esimerkiksi rokotusten toteuttamisessa ja ruoan jakamisessa sitä tarvitseville. Afganistanin ja Ukrainan kriiseissä he ovat vastaanottaneet tuhansia pakolaisia ja huolehtineet heidän perustarpeistaan sekä auttaneet kotouttamisessa. Tulipalojen uhrit ovat saaneet sekä materiaalista että henkistä tukea vapaaehtoisilta. Vapaaehtoiset myös tarjoavat jatkuvasti henkistä tukea eri kanavissa sitä tarvitseville.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten työ on korvaamatonta. Sillä on valtava merkitys sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla. Vapaaehtoisten pyyteetön toiminta helpottaa ja tukee merkittävästi Suomen viranomaisten työtä. Viranomaiset voivat keskittyä ydintehtäviinsä, ja samalla yhteiskunnan kriisinkestävyys vahvistuu. Lisäksi tuhannet kansalaiset ovat saaneet konkreettista apua itselleen ja läheisilleen silloin, kun hätä on suurin.

Lisäksi jaettiin tunnustuspalkinto Onnettomuustutkintakeskuksen johtavalle tutkijalle Kai Valoselle, joka on johtanut useiden sosiaali- ja terveysalan onnettomuuksien tutkintaa. Tutkimusten perusteella annetut suositukset ovat käynnistäneet lukuisia turvallisuusparannuksia. 

Tehy onnittelee palkinnon saajia ja kiittää tärkeästä työstä!

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Ykköskodit, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Omaishoitajaliitto, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Diakonissalaitos. 

Toimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Valtakunnallista palkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien.