Kysely: Lähes kolmannes nuorista kokee koronan vaikuttaneen kielteisesti työ- tai opiskelutilanteeseen

Epävarma tulevaisuus ja työttömyyden uhka vaikuttavat korona-aikana nuorten kokemukseen työelämästä. Asia selviää STTK:n kyselystä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Lähes kolmannes nuorista koki koronan vaikuttaneen kielteisesti työ- tai opiskelutilanteeseensa. Moni jäi esimerkiksi ilman kesätyöpaikkaa. 

Työssä nuorille kaikkein tärkeintä on hyvä palkka

Toiseksi tärkeintä ovat hyvät työkaverit ja vasta kolmantena työn sisältö. Myös työpaikan pysyvyys koettiin tärkeäksi.

Työ tuotti eniten iloa elämässä vain kuudelle prosentille vastaajista

Nuorten arvostuksissa työ tulee vasta oman terveyden, ystävien ja läheisten, opintojen ja harrastusten jälkeen.


STTK:n Aula Researchilla teettämään kyselyyn vastasi elo-syyskuussa yli kaksi tuhatta 15-29-vuotiasta nuorta. Aiheina olivat opiskelu, työ, toimeentulo ja koronakriisin vaikutukset elämän eri osa-alueisiin.

Katso koko kyselyn tulokset STTK:n nettisivuilla