Eduskunnan kuntoutusverkosto: Mielenterveysongelmia ehkäistään tehostamalla ennaltaehkäisyä ja tarjoamalla oikea-aikainen tuki apua tarvitseville

Mielenterveyden ongelmien kustannukset ovat Suomessa noin 11 miljardia euroa vuodessa. Hallitusohjelmassa hyvinvointia heikentäviin tekijöihin halutaan puuttua muun muassa kehittämällä perustason palveluja.

Kuvateksti
kuva: Firefly / Adobe

Kansalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten tukea vahvistamalla ennaltaehkäiseviä palveluita ja mahdollistamalla riittävän varhainen tuki apua tarvitseville.

Oikea-aikainen palvelujen saatavuus, palveluprosessien sujuvuus ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen tuovat hyvinvoinnin ohella myös merkittäviä taloudellisia säästöjä yhteiskunnalle.

Oikea-aikaisilla palveluilla voidaan ehkäistä kuormittavien ja haastavien tilanteiden kärjistyminen mielenterveysongelmaksi. Jopa puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa ennen viidentoista vuoden ikää. Riskejä voidaan tunnistaa jo päiväkoti-iässä.

Vaikka työelämässä mielenterveyden ongelmat korostuvat nuoremmissa ikäluokissa, voivat ongelmat alkaa vasta eläkeiässä. Jopa puolet masennukseen sairastuneista ikääntyneistä kohtaavat mielenterveyden ongelman ensimmäistä kertaa.

Kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla on tärkeää varmistaa ennakoivien palveluiden saatavuus ja matala kynnys avun hakemiselle. Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä mahdollistaa avun tarpeen tunnistamisen ja oikea-aikaisten palveluiden järjestämisen.

Mielenterveyspalveluiden tulisi tarjota kansalaisille suunnitelmallinen kuntoutusprosessi, jossa palvelut jatkavat ja täydentävät toisiaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutuminen on yksilöllinen aikaa vievä prosessi.

Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve) toimii kuntoutujan ja kuntoutuksen aseman parantamiseksi. Verkosto on perustettu vuonna 2020. Tehy on mukana verkoston toiminnassa.