Suosituksen mukaan työaikasaldot pidetään ennen siirtymistä hyvinvointialueen palvelukseen. Väliaikaishallinnon aika ja tuleva hyvinvointialueille siirtyminen eivät kuitenkaan johda työaikasaldojen ennenaikaiseen erääntymiseen. 

Joidenkin hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet suosittelivat, että siirtyvän henkilöstön säästölomat ja työaikasaldot pidetään kokonaan ennen siirtymistä hyvinvointialueen alaisuuteen. Lisäksi suositeltiin, että kertyneet vuosilomat pyritään saamaan mahdollisimman vähäisiksi ennen henkilöstön siirtoa.

Työaikasaldot pidetään väliaikaishallinnon aikana KVTESin/SOTE-sopimuksen määräysten mukaan normaaliin tapaan paikallisen liukuvan työajan järjestelmän ja/tai työaikapankkijärjestelmän mukaisesti. Väliaikaishallinnon aika ja tuleva hyvinvointialueille siirtyminen liikkeen luovutuksen periaatteella eivät johda työaikasaldojen ennenaikaiseen erääntymiseen. 

Työaikasaldot voidaan maksaa rahana paikallisen sopimuksen mukaisesti. Näin on yleensä silloin, kun palvelussuhde päättyy tai sopimus sanotaan irti, eikä työntekijä ole pitänyt kaikkia saldoja vapaana.    

Hoitaja

Työaikasaldoja ei tarvitse pitää paikallisen järjestelmän vastaisesti

Jos työnantaja määrää pitämään työaikasaldoja paikallisen järjestelmän vastaisesti, ota heti yhteyttä luottamusmieheen.

Työsuhdeneuvontaa jäsenillemme

Tunnemme alan työehtosopimusten sisällön ja tiedämme, miten niitä tulkitaan ja sovelletaan työsuhteessa, myös hyvinvointialueelle siirtyessä. Tätä asiantuntemusta ei ole millään muulla taholla! Tehyläisenä voit olla yhteydessä luottamusmieheen tai Tehyn asiantuntijoihin. 

Hoitaja kirjoittaa

Tarkista, että omat tietosi ovat oikein jäsenrekisterissä

Muutamme kaikkien hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten työnantaja- ja työpaikkatiedot uuden hyvinvointialuerakenteen työpaikkoihin. Käy tarkistamassa sähköisessä asiointipalvelussa, että työnantajatietosi ja yhteystietosi ovat oikein ja tarvittaessa päivitä ne. Näin varmistamme, että saat liikkeenluovutukseen liittyvät tärkeät viestit ja ohjeet.