Työnantajan muutostilanne ja liikkeen luovutus ei ole syy laskea palkkaa.

Hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen kaikki palkanosat säilyvät ennallaan.  

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 

  1. Tehtäväkohtainen palkka 
  2. Henkilökohtainen lisä 
  3. Työkokemuslisä 
  4. Tulospalkkio 

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävän vaativuus. Tehtävän vaativuuden arviointia varten tulee olla tehtäväkuvaus. Tehtävän vaativuus arvioidaan tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmässä. Ne vaihtelevat työnantajakohtaisesti. Lisäksi voidaan maksaa mm. kielilisää, rekrytointilisää ja kertapalkkioita. 

Työkokemuslisään oikeuttavan ajan laskeminen voidaan tarkastella uudestaan silloin, jos työsuhteeseen tulee taukoa. Määräaikaisten työntekijöiden tulee uutta työsopimusta tehdessä olla tarkkana siitä, että työkokemuslisää kerryttävä aika on sama kuin ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Jos työkokemus on ollut muuta kuin hoitoalan työkokemusta, ei hyvinvointialueen tarvitse enää hyväksyä sitä mukaan työkokemuslisää kerryttäväksi ajaksi, ellei näin erikseen työsopimuksessa sovita.

Huomioithan, että uudessa SOTE-sopimuksessa on pöytäkirjamerkintä työkokemuslisään liittyen: “Palvelussuhteen katkeaminen lyhytaikaisesti ennen tai jälkeen liikkeenluovutuksen ei aiheuta työkokemuslisän uudelleen laskentaa. Uudelleen laskentaa ei tehdä, mikäli palvelussuhde katkeaa 1.12.202231.1.2023 välisenä aikana.” 

Työnantajan muutostilanne ja liikkeen luovutus ei ole syy laskea palkkaa

Perusteettomia palkkaeroja ei voi hoitaa siten, että lasketaan niiden palkkaa, joiden palkka on suurempi, vaan asia tulee hoitaa siten, että pienemmät palkat nostetaan.  

Jos työnantaja ehdottaa palkkarakenteen muuttamista siten, että osa tehtäväkohtaisesta palkasta siirrettäisiin henkilökohtaiseksi lisäksi, tai henkilökohtaisesta lisästä osa siirrettäisiin tehtäväkohtaiseen palkkaan, ei esitykseen tarvitse eikä pidä suostua. Ota yhteyttä luottamusmieheen, jos työnantaja esittää muutoksia palkkarakenteeseen. 

Hoitaja kirjoittaa

Tarkista, että omat tietosi ovat oikein jäsenrekisterissä

Muutamme kaikkien hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten työnantaja- ja työpaikkatiedot uuden hyvinvointialuerakenteen työpaikkoihin. Käy tarkistamassa sähköisessä asiointipalvelussa, että työnantajatietosi ja yhteystietosi ovat oikein ja tarvittaessa päivitä ne. Näin varmistamme, että saat liikkeenluovutukseen liittyvät tärkeät viestit ja ohjeet.

*

Tehyn jäseneksi

Olemme yhteisö, josta saat turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. Autamme sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun, ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!

iloinen hoitaja