Tehy selvitti: Krooninen pula hoitajista ja säästöt kurittavat kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluita

Pula hoitajista vaikeuttaa edellisvuoden tapaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös varhaiskasvatukseen on vaikea saada sijaisia.

Kuvateksti
kuva: iStock

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy selvitti luottamusmiehiltään, miten kesäaika vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin hyvinvointialueilla, yksityisen sektorin tuottamissa sote-palveluissa ja varhaiskasvatukseen kunnissa.

Verrattuna edellisvuoteen kesäaikaan hyvinvointialueilla suljetaan tai supistetaan toimintaa yhtä paljon. Yleisimmät syyt toiminnan sulkemiseen tai supistamiseen olivat vuosilomat (77 % vastanneista) ja pula koulutetusta hoitohenkilökunnasta (70 % vastanneista). Verrattuna kesään 2023 syyt ovat pysyneet ennallaan.

Erityisesti toiminnan sulut ja supistukset kohdistuvat erikoissairaanhoidossa poliklinikkatoimintaan, kirurgiaan, psykiatriaan, silmätauteihin, sisätauteihin ja korva-, nenä- ja kurkkutauteihin.

Perusterveydenhuollossa toiminnan sulut ja supistukset kohdistuvat erityisesti vastaanottotoimintaan (hoitajavastaanotot), neuvolatoimintaan, hammashoitoon, fysioterapiaan ja kuvantamiseen/röntgeniin. Verrattuna kesään 2023 toiminnan sulut ja supistamiset ovat pysyneet lähes ennallaan.

Kuten edelliskesänä suurin pula on sairaanhoitajista (89 % vastanneista) ja lähihoitajista (67 % vastanneista). 

- Rekrytointiongelmien yleisin syy oli pula koulutetuista sijaisista. Myös hyvinvointialueiden säästöt ja käynnissä olevat yt-neuvottelut stressaavat henkilöstöä. Epävarmuus on entisestään lisääntynyt, kun työpaikoilla on jatkuva huoli työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Yleisimmin sijaisiksi palkataan opiskelijoita, aiemmin keikkatöitä tai lyhytaikaisia sijaisuuksia tehneitä ja vastavalmistuneita.

Rytkösellä on selkeä resepti hoitajapulaan ja rekrytointiongelmiin.

- Hoitajapula maksaa sosiaali- ja terveydenhuollossa eniten ja tuottaa lisäkustannuksia. Yhteiskunnalle kustannustehokkain keino on tehdä sote-alan työpaikoista vetovoimaisia tarjoamalla hoitajille riittävästi palkkaa ja hyviä työoloja.

Verrattuna viime kesän selvitykseen työnantajat ovat valitettavasti vähentäneet rahallisia kannustimia  lisä- tai ylitöihin. Viime kesänä 59 % työnantajista oli sopinut rahallisten kannustimien käytöstä, tänä kesänä vain noin kolmasosa (32 %) on sopinut vastaavista kannustimista. Yleisin korvaus on korotettu hälytysrahakorvaus.

Varhaiskasvatuksessa ollaan väsyneitä jatkuviin muutoksiin

Varhaiskasvatuksessa perinteisesti palvelujen kysyntä on vanhempien lomien vuoksi kesällä vähäisempää. Tällöin päiväkoteja on suljettu kesän ajaksi ja toimintaa on keskitetty tiettyihin päiväkoteihin. Tänä kesänä toimintaa supistetaan yhtä paljon kuin edelliskesänä.

Varhaiskasvatuksessakin esiintyy pulaa koulutetuista sijaisista. Muita syitä rekrytointiongelmiin oli se, ettei alaa koeta vetovoimaiseksi ja palkkaus ei houkuttele sijaiseksi.

- Se mikä huolestuttaa erityisen paljon varhaiskasvatuksessa on se, että työntekijät ovat erittäin väsyneitä jatkuviin muutoksiin työvuoromuutoksissa. Lisäksi työntekijät eivät uskalla kieltäytyä työvuorojen muutosta, vaikka heillä on siihen täysi oikeus, Rytkönen sanoo.

Yksityissektorilla ei perinteisesti supisteta kesäaikana toimintaa niin paljon. Edellisvuoden tapaan 53 % vastasi, että toimintoja supistetaan. Rekrytointiongelmien yleisin syy oli myös yksityisellä sektorilla pula koulutetusta hoitohenkilökunnasta (47 % vastanneista).

Tehy on kerännyt tietoja terveyden- ja sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöjärjestelyistä vuodesta 1991 lähtien. Kesäajalla kyselyssä tarkoitettiin ajanjaksoa 1.5.-31.8.2024.

Kesäajan 2024 kyselyyn vastasi yhteensä 233 tehyläistä luottamusmiestä. Heistä 85 edusti julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 103 yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa ja 45 varhaiskasvatusta. Vastausaika oli 11.4-10.5.2024.

Liitteessä PP-esitys selvityksestä.

Lisätietoja:


Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustaja Taina Viitalan kautta taina.viitala(at)tehy.fi, puh. 040-9221388

Tehyn työelämän asiantuntija Tiina Vartiainen, puh 0443220992, tiina.vartiainen(at)tehy.fi