Tehy pitää suunnitelmia uusista sote-keskuksista oikeansuuntaisina.

Tavoitteet saavutettavissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita on onnistumatta yritetty uudistaa koko 2000-luku. Nykyinen hallitus pyrkii uudistamaan myös palveluiden sisältöä. Malli uudesta sote-keskuksesta on selkeä esimerkki uudesta palvelusta.

Sote-keskuksen idea on kannatettava. Keskus voi onnistuessaan saavuttaa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet: taata palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja.

Työnjakoa uudistettava

Hoidon saatavuutta ja toteutusta kehitettäessä tulee hyödyntää osaamista monipuolisesti. Työnjakoa täytyy uudistaa rohkeasti. Hoitoon pääsyssä on kyse kaikkien ammattitaidon hyödyntämisestä.

Hoitoon pääsyssä on kyse kaikkien ammattitaidon hyödyntämisestä.

  • Moniammatillista työtä on kehitettävä ja päällekkäisyyksiä poistettava. Sähköiset palvelut voivat helpottaa hoitoon pääsyä.
  • Sairaan- ja terveydenhoitajalle, kätilölle, fysioterapeutille ja suuhygienistille on luotava suoravastaanottoja. Ne nopeuttavat hoitoa.
  • Rajattua oikeutta määrätä lääkkeitä täytyy lisätä.

Terveyden edistäminen

Painopiste pitää siirtää sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kuntoutukseen tulee luoda tehokkaita toimintamalleja.

Alan vetovoima

Vastuu tulee näkyä palkassa. Sote-keskuksen onnistuminen on suoraan yhteydessä sote-alan henkilöstön saatavuuteen. Alan vetovoimaa on kehitettävä, työssäjaksamista ja työhyvinvointia parannettava. Laadukas esimiestyö edellyttää resursseja.

Hoidon laatu ja ammattitaidon ylläpito edellyttää terveystieteellistä koulutusta ja tutkimusta.

Yhteenveto:

  • Työnjakoa pitää uudistaa rohkeasti.
  • Käyttöön uusia vastaanottoja.
  • Rajattua oikeutta määrätä lääkkeitä täytyy lisätä.
  • Terveyden edistäminen ja kuntoutus painopisteiksi.
  • Laadukas johtaminen turvattava.
  • Palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen lähtökohtana.