Sosiaali- ja terveysalan ylihoitajista noin 80 prosenttia ja osastonhoitajista noin 76 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2038 mennessä. Sosiaalija terveydenhuollossa sekä vanhusten hoidossa tarvitaan lähitulevaisuudessa johtajia ja esimiehiä.

Eläköityminen kiihtyy

Terveystieteiden tutkintoon johtava koulutus on aloitettava Helsingin yliopistossa. Terveystieteiden maisterin tutkintojen määrä Suomessa on pysynyt lähes ennallaan viimeiset kymmenen vuotta, vaikka hoitotyön johtajien eläköityminen on kiihtynyt.

Helsingin yliopistossa tulee käynnistää myös kliinisen laboratoriotieteen ja kliinisen radiografiatieteen koulutukset.

Yliopistokoulutus tukee magneettisairaalamallia Suomessa ja vahvistaa terveystieteen tutkimusta pääkaupunkiseudulla.

Terveystieteen asema

Tehy on ajanut terveystieteiden tutkintoon johtavan koulutuksen käynnistämistä Helsingin yliopistossa siitä lähtien, kun se viime vuosituhannen lopussa lakkautettiin. Yliopistokoulutus tukee myös magneettisairaalamallia
Suomessa ja vahvistaa terveystieteen tutkimusta pääkaupunkiseudulla.

Uusimaa tarvitsee asiantuntijoita ja opettajia

Uudenmaan väestömäärä oli vuoden 2019 lopussa 1,67 miljoonaa, joka on noin 30 prosenttia koko Suomen väkiluvusta. Uudellamaalla on neljännes terveydenhuollon palvelutoiminnoista ja henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve alueella lisääntyy, koska kasvava väestö on entistä vanhempaa.

Sosiaali- ja terveysalan opettajien keski-ikä on melko korkea, koska heillä on usein takanaan pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Ammatillisen koulutuksen opettajista 56 prosenttia oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia vuonna 2016. Korkeakoulujen kaikista työntekijöistä yli puolet eläköityy vuoteen 2038 mennessä.

Uusimaa tarvitsee ammatillisen opettajakoulutuksen lisäksi terveystieteiden opettajien akateemista koulutusväylää.

Yhteenveto:

  • Terveystieteiden tutkintoon johtava koulutus on käynnistettävä Helsingin yliopistossa pysyvästi.
  • Koulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden, johtajien ja opettajien lisääntyvään tarpeeseen.