Sote-uudistuksessa palvelut tulee tuottaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, osaamista hyödyntäen ja työnjakoa uudistaen. Palvelut pitää tuottaa julkisesti. Yritykset ja järjestöt täydentävät.

Palvelut turvattava

Sote-uudistuksen on varmistettava palvelut, edistettävä terveyttä sekä vähennettävä terveyseroja. Toimivaa erikoissairaanhoitoa, päivystystoimintaa ja kriisitilannevalmiutta ei saa uudistuksessa vaarantaa.

Yhdenvertainen pääsy palveluihin turvataan väestöpohjaa laajentamalla. Palvelujen tulee perustua tietoon alueen väestöstä ja sen tarpeista.

Saumattomat hoitoketjut ja asiakasohjaus on varmistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannustimia pitää kehittää. Kuntoutuksen tulee olla osa prosessia.

Peruspalveluja tulee vahvistaa monialaisella yhteistyöllä ja lisäämällä sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja suuhygienistivastaanottoja. Panostus tulee kohdistaa ennen kaikkea sekä perus- ja ennaltaehkäiseviin että terveyttä edistäviin palveluihin. Järjestäjän tulee osata tehdä hankintoja ja kilpailuttaa. Laadun, saatavuuden, hinnan ja vaikuttavuuden on oltava läpinäkyvää.

Suurimman henkilöstöryhmän tarpeet, työn erityispiirteet ja tehtävien vaativuus on otettava huomioon.

Henkilöstö mukaan

Henkilöstön edustajilla on merkittävä rooli. Suurimman henkilöstöryhmän tarpeet, työn erityispiirteet ja tehtävien vaativuus on otettava huomioon. Mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen on turvattava. Alan veto- ja pitovoimasta pidettävä huolta. Riittävät johtamisen ja esimiestyön resurssit on varmistettava.

Pitkä sitoutuminen

Suuret muutokset edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista yli hallituskausien. Uudistuksessa on edettävä niin, että tarvittavat korjaukset ja kokeiluista saadut johtopäätökset voidaan huomioida.

Yhteenveto:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti julkisesti.
  • Yritykset ja järjestöt täydentävät.
  • Panostus perus- sekä ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin palveluihin.
  • Henkilöstön ammattitaidosta ja sen kehittämisestä huolehdittava.
  • Henkilöstön edustajat mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.