Suurimman sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilöstöryhmän laadukas johtaminen on varmistettava. Koulutetun hoitohenkilöstön johtajat ja esimiehet varmistavat henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja hyvinvoinnin.

Ammattitaito kohdentuu oikein

Ylimmässä johdossa on oltava esimerkiksi hallintoylihoitaja, johtava ylihoitaja tai johtajaylihoitaja. Hän vastaa siitä, että henkilöstön ammattitaito kehittyy ja kohdentuu oikein palveluja uudistettaessa. Osastonhoitaja vastaa yksiköstään ja mahdollistaa hoitotyön onnistumisen. Hän tuntee potilaat ja henkilökunnan koulutuksen ja osaamisen sekä elämäntilanteet. Toiminta monessa vuorossa ei onnistu ilman osastonhoitajaa.

”Sote-uudistus vaarantuu, jos hoitotyön
johtajia on liian vähän.”

Hoitohenkilöstön johtajilta ja esimiehiltä tulee edellyttää perustutkinnon lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, työn sisällön ja sen kehittämistarpeiden tuntemusta. He organisoivat esimerkiksi uusien yksiköiden toiminnot ja toimintatavat sekä vievät muutokset käytäntöön. Muutokset, kuten sote-uudistus, vaarantuvat, jos hoitotyön johtajia ei ole riittävästi. Hoitotyön johtajien määrää on lisättävä ja toimintaedellytyksiä parannettava.

Johtamisen laatu

Pätevät johtajat tuottavat vaikuttavaa hoitoa, kohdentavat osaamisen oikein ja kehittävät toimintaa. Johtamisen laatu vaikuttaa tutkitusti henkilöstön hyvinvointiin, alalla pysymiseen, hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen sekä kustannustehokkuuteen.

Tutkittu tieto

Johtajien ansiosta Suomessa on otettu käyttöön suoravastaanottoja ja uusia työnjakomalleja sekä rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. He ovat vaikuttaneet asiantuntijahoitajien, kliinisten asiantuntijoiden ja opettajien työnkuviin. Hoitotyön johtajat vastaavat siitä, että hoitotyö perustuu tutkittuun tietoon.

Yhteenveto:

• Hoitotyön johtajalla on oltava alan ammattitutkinto sekä laaja
johtamiskoulutus ja -kokemus.
• Hoitotyön johtajan pitää olla mukana sote-uudistuksessa.
• Koulutetun hoitohenkilöstön laadukas johtaminen on varmistettava.
• Hoitotyön johtajien määrää on lisättävä ja toimintaedellytyksiä
parannettava.