Opintorahasto

Huom! Opintorahasto on suljettu vuoden 2018 osalta. Hakemukset, jotka saapuvat 16.9.2018 jälkeen, käsitellään seuraavan kerran tammikuussa 2019. Hakemukset, jotka on lähetetty viimeistään 16.9.2018, käsitellään vielä lokakuun 2018 aikana.

Opintorahaston tarkoituksena on tukea jäsenten ammattiyhdistystoimintaa, ammatillista kehittymistä, ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kohottaa tehyläisten ammattien arvostusta. Apurahoja voivat hakea yksittäisten jäsenten lisäksi erilaiset ryhmät.

Opintorahaston haku on käynnissä ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset käsitellään noin kuukauden sisällä apurahan hakemisesta. Kesäaikaan käsittelyssä on vähän tätä enemmän viivettä. Voit hakea opintorahaa joko ennakkoon tai jälkikäteen.

Myönnetyt opintorahat ovat suuruudeltaan keskimäärin 70-150€.

Opintorahaston apurahat on tarkoitettu Tehyn jäsenille.

Opintorahastosta myönnetään sääntöjen mukaisesti apurahoja:

 • ammatillista kehittymistä tai ammattiyhdistystoimintaa edistäviin opintoihin, esim. opintopäiviin ja -matkoihin, konferensseihin ja koulutuksiin
 • ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, julkaisu- ja kansainväliseen toimintaan
 • lyhytkestoiseen ja ei-tutkintotavoitteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja opintomatkoihin

Apurahoja ei myönnetä:

 • tutkintoon johtaviin perus-, erikoistumis- ja jatko-opintoihin (mukaan lukien tutkintoihin sisältyvät vaihto-opinnot ja harjoittelut ulkomailla)
 • työnantajan kustannettavaksi tarkoitettuun täydennyskoulutukseen
 • harrastustoimintaan tai -opintoihin
 • sosiaalisin perustein

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Maiju Toivonen, [email protected].


Opintorahaston hakulomake


1. Hakija tai ryhmän/yhteisön vastuuhenkilö2. Selvitys ryhmästä/yhteisöstä3. Apurahan määrä4. Apurahan käyttötarkoitus5. Muut apurahat samaan tarkoitukseenOhjeet apurahan saajalle:

 1. Apuraha on käytetävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty

 2. Apurahan saajan on tehtävä Tehylle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä

 3. Mikäli apuraha on myönnetty tutkimustyötä varten, apurahan saajan tulee luovuttaa Tehylle valmis tutkimus

 4. Mikäli apuraha on myönnetty opintomatkaa yms. tarkoitusta varten, tulee apurahan saajan kirjoittaa matkasta raportti Tehylle.


Hakulomakkeella annan suostumukseni haun hallinnoijalle käyttää tietojani tämän haun hallinnointiprosessissa. Tietoja käytetään hakuun liittyvään tiedottamiseen ja hallintoon, kuten hakijoiden todentamiseen. Tiedot poistetaan tapahtuma- ja koulutusrekisteristä tietosuojapolitiikan mukaisesti määräajassa.