Teija Alatalolle La Carita -säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto

Torniolainen Teija Alatalo palkittiin tänään La Carita -säätiön tehyläisen Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnolla. Palkinto luovutettiin Helsingissä webinaarissa, jonka aiheena on hoitotyön johtaminen.

Kuvateksti
Kuva: Pasi Autio/Tehy

Teija Alatalo on toiminut Tornion hyvinvointipalvelujen kotihoidon osastonhoitajana vuodesta 2010 alkaen. Hän toimii myös esimiehenä palveluneuvonnassa, jossa työntekijöinä on kotihoidon suunnittelua toteuttavat palveluneuvojat ja ohjaajat. Kaikkiaan Alatalolla on 100 alaista eri kotihoidon tehtävissä.

Alatalo valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1988. Valmistumisensa jälkeen hän on kouluttautunut runsaasti suorittamalla vanhustyön erikoistumisopinnot, sosiaali- ja terveysalan lähiesimiestyön ja kehittämisen erikoistumisopinnot ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon terveyden edistämisessä ja johtamisessa. Muita opintoja ovat mm. JET-johtamisen erikoisammattitutkinto, työhyvinvointikoordinaattori ja SOTE-Lean-tuotekehittämisen erikoisammattitutkinto.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on ollut Alatalolle tärkeää jo vuosien ajan. Hän on järjestänyt mm. erilaisia jaksamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä koulutus- ja virkistystapahtumia ja ottanut käyttöön varhaisen puuttumisen mallin kotihoidossa.

Matalan kynnyksen keskustelut työntekijöiden kanssa ovat arkipäivää Alatalon johtamassa työyhteisössä.

- Tällä hetkellä kotihoidon henkilöstö on hyvin tiukilla, sillä sijaisia ei saada. Tilanteen johdosta tulee työyhteisöön ristiriitojakin, koska hoitajat joutuvat venymään aivan liikaa. Työyhteisösovittelun ja keskustelun avulla haetaan jaksamista haastavaan tilanteeseen.

Palkintoa ehdottanut Tehyn Tornion ammattiosasto 802 toteaa perusteluissaan, että Alatalolla on kyky hyödyntää esimiestehtävässään moniammatillisuutta. Korona-aika on tuonut omat isot haasteensa, joista on hänen johdollaan keskustellen selvitty.

- Kehotan työntekijöitä pitämään huolta itsestään niin että työhuolet unohtuisivat. Tarvitaan liikuntaa ja lepoa sekä terveellistä ruokaa. Erityisesti sosiaalinen media ja kännykän käyttö vie helposti mielen takaisin työasioihin – niiden suhteen on oltava tarkkana.

La Carita -säätiö on jakanut vuodesta 2002 alkaen tunnustuspalkintoja hyvää vanhustyötä tekeville työryhmille ja ansioituneille johtajille. Tänään myönnetty tehyläisen vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto jaettiin yhdeksännen kerran. Ko. palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. 

La Carita -säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa.

Lisätietoja:
Teija Alatalo, [email protected]