Tehyn Vesivalo: Sote-uudistuksessa vihdoin tunnustettava hoitotyön johtamisen merkitys

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo painottaa, että sote-uudistuksen toteuttaa käytännössä sote-alan koulutettu henkilöstö ja heidän johtajansa.

- Sote-uudistuksen tärkein voimavara on sosiaali- ja terveysalan henkilöstössä. Ilman henkilöstön osaamista ei pystytä rakentamaan laadukkaita ja vaikuttavia sote-palveluita, Vesivalo painottaa.

Myös henkilöstön johtaminen on tärkeää, koska sen avulla parannetaan hoidon saatavuutta, tuloksellisuutta ja laatua. Näin hillitään kustannuksia jatkossa ja parannetaan tuloksellisuutta.

- Kyse on siitä, että oikeat henkilöt tekevät oikeita asioita kerralla oikein oikealla osaamisella.  Osaamista pystyvät parhaiten johtamaan hoitotyön johtajat, joita tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Nyt viimeistään on tunnustettava hoitotyön johtamisen merkitys.

Tehy vaatii, että hoitotyön johtamisesta tulee lakiin kirjaukset. Sote-uudistuksessa on varmistettava sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän suurimman henkilöstöryhmän – kuten vaikkapa sairaanhoitajien, lähihoitajien, kätilöiden, sosionomien ja terveydenhoitajien – laadukas johtaminen.

Vesivalo perää myös tarkoituksenmukaisen työnjaon toteutumista.

- Työnjakoa on rohkeasti uudistettava sote-palveluissa ammattiryhmien välillä. Työnjakoa voi käytännössä kehittää tehtäväkuvia laajentamalla, delegoimalla tehtäviä ammattiryhmien sisällä tai välillä ja luomalla kokonaan uudenlaisia tehtäviä.

Työnjaon kehittäminen antaa uusia mahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstön urakehitykselle.

- Tulevaisuudessa lisääntyykin hoitajien itsenäinen vastaanottotoiminta. Käytännössä osa lääkärin vastaanottokäynneistä korvataan muiden laillistettujen ammattihenkilöiden vastaanotoilla. Myös hoitajavetoiset terveysasemat tulevat yleistymään.

Vesivalon ”sote-motto” painottaa käytäntöä

- Sote-uudistus syntyy paperilla ja poliittisilla päätöksillä, mutta tehdään sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla.

Vesivalo puhui aiheesta tänään Tampereella tilaisuudessa, jossa käsiteltiin sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisia linjauksia.

Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346