Tehyn Vesivalo: Sote-uudistuksessa päivitettävä myös sopimusjärjestelmää

Sote-uudistuksen myötä maakuntiin siirtyvistä työntekijöistä yli puolet on koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

- Sopimusjärjestelmän päivittämiselle on nyt uudistuksen myötä hyvä tilaisuus. Koulutetun sote-henkilöstön oman sopimuksen avulla voitaisiin poistaa nykyisen kunnallisen sopimusjärjestelmän jäykkyyksiä ja mm. kehittää palkkausjärjestelmää. On perusteltua, että myös työehdot ja niistä sopiminen tukevat sote-uudistuksen toiminnallisia tavoitteita ja käytännön toteutusta ja samalla vahvistavat alan vetovoimaa, toteaa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Vesivalo kantaa huolta myös sote-uudistuksen säästötavoitteista.
 
- Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannusten nousun hillitseminen ja taittaminen. Tavoite on miljardien luokkaa. Nyt vaikuttaa siltä, että valitulla mallilla ei tulla saamaan säästöjä rakenteesta eikä hallinnosta. Mistä säästöt sitten otetaan? Työsuhteen ehdoista vai kelpoisuuksia alentamalla, hän kysyy.
 
Vesivalon mukaan molemmat edellä mainitut ovat erittäin huonoja vaihtoehtoja. Uudistuksen toteutus on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käsissä. Palkka-ale ei varmasti motivoi eivätkä laadukkaat, potilasturvalliset palvelut synny tinkimällä osaamisesta.
 
Vesivalo korostaa, että suurimmat säästöt syntyvät todennäköisesti toimintatapoja kehittämällä. Myös sopimusjärjestelmän pitää vahvistaa tätä kehitystä mm. kannustavilla palkkausmääräyksillä ja palkitsemalla osaamisesta.
 
Uudelleen käynnistyneille työmarkkinaneuvotteluille Vesivalo toivoo työrauhaa ja kehottaa välttämään turhia arvailuja ja spekulointia.
 
-Neuvotteluissa pyritään sopimukseen, jolla korvattaisiin maan hallituksen esittämät toimet kilpailukyvyn parantamiseksi eli ns. pakkolait. Tehy edellyttää, että mahdollinen sopimusratkaisu kohtelee eri palkansaajaryhmiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Myös palkoista olisi suotavaa sopia samassa yhteydessä.
 
Tehyn puheenjohtaja muistuttaa myös, että työehtosopimukset sallivat jo nykyään laajan paikallisen sopimisen mm. työajoissa ja palkkausjärjestelmissä.
 
-Paikallinen sopiminen on jatkossakin säilytettävä työehtosopimusasiana. Siitä ei pidä tehdä seuraavaa lisäsotkua työmarkkinapöytiin, sanoo Vesivalo.
 
Vesivalo puhui tänään Helsingin Messukeskuksessa, jonne on Tehyn ammattiosastojen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäiville kokoontunut noin 500 tehyläistä aktiivia.
 
Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346