Tehyn Vesivalo: Sopimusrakenteiden pitää elää ajassa

Tänä syksynä työmarkkinoilla ollaan pitkästä aikaa liittokierroksella. Tehyn tavoitteena ovat selkeät palkankorotukset ja julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensaatio.

Kuvateksti
Kuva: Leena Louhivaara

- Lisäksi hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer, jotka edustavat 250 000 koulutettua ammattilaista, tavoittelevat yhdessä koulutettujen hoitohenkilöiden omaa sopimusta ratkaisemaan alan epäkohtia. Vastaava sopimus on ollut jo kauan lääkäreillä ja opettajilla, totesi Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo avatessaan Tehyn valtuuston kolmipäiväisen järjestäytymiskokouksen Helsingissä tänään. 

Sote- ja maakuntauudistus on tuomassa lisää haasteita sosiaali- ja terveysalalle. Jos alan palkkaukseen ja työoloihin liittyviä epäkohtia ei saada kuntoon, työvoimaa valuu yhä enemmän muille aloille.

Tavoite ns. hoitajasopimuksesta on Vesivalon mukaan ajankohtainen juuri nyt, kun sote-uudistuksen seurauksena vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on siirtymässä pois kunnilta. Siitä seuraa muutostarpeita myös nykyisiin kunta-alan sopimuksiin.

- Halu kehittää virka- ja työehtosopimuksia yhteiskunnassa tapahtuvien isojen muutosten ja uudistusten myötä on järkevää ja perusteltua. Sopimusten on elettävä ajassa. Siksi onkin vähän vaikea ymmärtää eräitä kriittisiä puheenvuoroja koskien esimerkiksi koulutettujen hoitohenkilöiden sopimusta. Tavoite ei ole millään tavoin kohtuuton, hän toteaa.

Myös palkkatasa-arvon saavuttamisessa on vielä paljon tekemistä, jotta 83 sentin naisen euro saadaan kokonaiseksi. Naisvaltaista koulutettua alaa arvostetaan yhteiskunnassa, mutta se ei edelleenkään näy konkreettisina tekoina. Perhevapaat ovat parhaillaan uudistuksen kohteena. Isien osuutta perhevapaista tulisi Vesivalon mukaan kasvattaa.

- Epätasa-arvoinen palkkaus on tässäkin esteenä. Huoli perheen toimeentulosta ei saa olla se, mikä ratkaisee perheen valinnat ja estää isien mahdollisuuden osallistua tasapuolisemmin lasten kasvuun ja perheen arkeen.

Vesivalon reilusti yli 30 vuoden historia ay-liikkeessä on opettanut myös arvostamaan suomalaista sopimusyhteiskuntaa.

- Pienen kansan vahvuus on se, että voimia ei tuhlata liikaa keskinäiseen riitelyyn ja barrikadien rakenteluun. Sodanjälkeisen Suomen historia on menestystarina ja sen yksi tärkeä osatekijä on ollut kolmikantainen sopiminen. Tätä työkalua ei kannattaisi kuitenkaan hukata lopullisesti, vaikka Etelärannassa nyt niin onkin linjattu.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo piti jäähyväispuheen Tehyn valtuuston järjestäytymiskokouksessa Helsingin Messukeskuksessa. Huomenna tiistaina Tehylle valitaan aamupäivän aikana uusi puheenjohtaja.

Rauno Vesivalon puhe nettistriimauksena: https://www.facebook.com/tehy.fi/videos/1498633593545638/

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Mikä Tehy?

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy edustaa 160 000 sosiaali- ja terveysalan koulutettua ammattilaista.

Tehyyn kuuluu mm. bioanalyytikoita, ensihoitajia, fysioterapeutteja, hammashoitajia, kätilöitä, laboratoriohoitajia, lastenhoitajia, lähi- ja perushoitajia, lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia, mielenterveyshoitajia, osastonhoitajia, röntgenhoitajia, sairaanhoitajia, suuhygienistejä, terveydenhoitajia, toimintaterapeutteja ja ylihoitajia.

Tehy vastaa jäsentensä taloudellisesta ja ammatillisesta edunvalvonnasta ja neuvottelee palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sekä kuntasektorilla että yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Lisäksi Tehy on vahva sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen.

Tehy on perustettu vuonna 1982 ja se on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurin jäsenliitto.