Tehyn Vesivalo: Ikäihmisille hyvää hoitoa – hoitajille mahdollisuus tehdä työnsä hyvin

Sivistysvaltion tunnistaa siitä että, jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään ikään katsomatta. Hyvä hoito on ikäihmisen arvostamista ja huomiointia, hänen toiveidensa ja mielipiteidensä kuulemista sekä hänen kohtelemistaan tasavertaisena.

Kuvateksti
Kuva: Pasi Autio

– Säästöissä ollaan väärillä jäljillä, jos kohteena ovat henkilöstömitoituksen alentaminen nykyisestä ja tinkiminen geriatrisesta osaamisesta, totesi Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo tänään ikäihmisten palveluihin keskittyvässä Parasta aikaa –koulutustapahtumassa

Henkilöstömäärän on ikäihmisten palveluissa oltava riittävä. Hallituksen suunnitelma laskea henkilöstömitoitusta alle 0,5:n vaarantaa hoidon laadun ja asiakasturvallisuuden. Alle kipurajan menevä mitoitus vaikuttaa kielteisesti myös henkilökunnan työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja oikeusturvaan sekä alalla pysymiseen.

– Henkilöstö vastaa ikäihmisen oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta sekä heitä kunnioittavasta toimintakulttuurista. Ikäihmiset ansaitsevat hyvän hoidon ja hoitohenkilöstö mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin. Tämä ei voi olla mahdoton yhtälö ratkaista.

Turvallisissa ja laadukkaissa ikäihmisten palveluissa korostuvat koulutus ja osaaminen. Ikääntyvien hoidossa tarvitaan erityisasiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, gerontologisesta hoito- ja sosiaalityöstä, geriatriatriasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta, monialaisesta kuntoutuksesta sekä suun terveydenhuollon alueelta.

– Jos erityisosaamisesta nyt tingitään, se tulee näkymään palvelujen huonontuneessa laadussa ja lisäkustannuksina, kun esimerkiksi päivystyskäynnit ja sairaalahoito lisääntyvät. Tämä ei ole kenenkään kannalta järkevää, sanoo Vesivalo.

Tulevaisuudessa ikäihmisten palveluissa nähdään yhä enemmän eri alojen osaajia, digitaalisia ratkaisuja ja jopa robotiikkaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on tärkeää olla mukana kehittämässä ja innovoimassa uusia toimintatapoja, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa.

– Meidän alamme osaaminen ja ammattietiikka ovat oleellisia myös digiajan palveluita suunniteltaessa, toteaa Vesivalo.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346