Tehyn valtuusto: Suomen mallissa otettava huomioon tasa-arvo ja julkinen sektori

Tehy suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti Suomen mallin valmisteluun ja on siihen kilpailukykysopimuksen myötä myös sitoutunut. Suurena naisvaltaisena julkisen sektorin ammattijärjestönä Tehy asettaa kuitenkin valmistelulle omat reunaehtonsa. Tehyn valtuusto kävi asiasta tänään laajan keskustelun kokouksessaan Helsingissä.

Tehyn valtuusto edellyttää, että uutta palkkamallia valmistellaan yhdessä, jotta liitot voivat sitoutua siihen laajasti läpi työmarkkinakentän. Muuten tiedossa on liittokierros ensi syksynä. Palkkamallissa on otettava huomioon tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistäminen sekä julkisen sektorin ja palvelusektorin palkkakehitys.

-Tämä näyttäytyy nyt helposti vientisektorin miesvaltaisten alojen mallina.  Malliin on liitettävä elementtejä, joiden avulla voidaan edistää myös koulutetun hoitohenkilöstön palkkakehitystä.  Kilpailukykysopimuksen heikennykset kohdistuvat jo ankarimmin julkiseen sektoriin. Lisäksi sote-uudistus sisältää mittavat säästötavoitteet, joiden pelätään kohdistuvan henkilöstöön, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

- Kamelin selkä katkeaa, jos vielä palkkamalli jatkossa torppaa mahdollisuudet hoitohenkilöstön ansiokehitykseen. Vaarassa on tällöin helposti myös koko sote-uudistus, alan vetovoima ja kehittyminen. Pätevälle hoitohenkilöstölle on kysyntää muissakin maissa, varoittaa Vesivalo.

Mallin rakentamisessa on lisäksi ratkaistava, miten jatkossa valmistellaan työ- ja sosiaalilainsäädäntö ja veroratkaisut, jotka on aiemmin kytketty kolmikantaan ja keskitettyihin ratkaisuihin. On myös ratkaistava, kuka tai mikä taho määrittelee jatkossa palkankorotusvaran.

Kirjaus Suomen mallista syntyi kilpailukykysopimuksen yhteydessä, kun työmarkkinaosapuolet viime keväänä hallituksen ns. pakkolakiesitysten vaihtoehtona neuvottelivat monessa eri vaiheessa laajan työmarkkinaratkaisun. Kilpailukykysopimuksen kirjauksessa todetaan, että ”keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että seuraava neuvottelukierros, joka alkaa syksyllä 2017, toteutetaan liittokohtaisesti niin, että syntyvät ratkaisut tukevat Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistämistä, Suomen talouden kasvua sekä työllisyyttä”.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 5874346
johtaja Jukka Maarianvaara, p. 040 703 1387