kuva: iStock

Tehyn valtuusto: Hallitusohjelma velvoittaa edistämään palkkatasa-arvoa

Tuore hallitus haluaa hallitusohjelmansa mukaan nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi. Tasa-arvokysymykset näkyvät ohjelmassa kautta linjan. Tehyläisten kannalta erityisen myönteistä on, että miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero tunnustetaan hallitusohjelmassa ja sen kaventamiseksi on tulossa toimenpiteitä.

 Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn valtuusto arvioi uutta hallitusohjelmaa kokouksessaan Helsingissä 12. - 13.6.2019.

Tehyn valtuuston mukaan hallitusohjelman kirjaukset ovat hallitukselta vahva viesti myös työmarkkinaosapuolille tulevalle neuvottelukierrokselle.

- Palkkatasa-arvoa on edistettävä jatkossa kunnianhimoisemmin ja konkreettisemmin. Tämä merkitsee sitä, että palkankorotusten yleistä tasoa ei voi naulata kiinni miesvaltaisten vientialojen korotusten perusteella, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Erittäin merkittävä kirjaus hallitusohjelmassa on Rytkösen mukaan myös se, että maan hallitus sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.

 - Näemme tämän mahdollisuutena oikeasti ohjata myös rahaa valtion budjetissa palkkatasa-arvon edistämiseksi.

Hallitusohjelmaan sisältyvän tasa-arvo-ohjelman sisällöstä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Tehyn valtuusto pitää kuitenkin tärkeänä, että Tehy suurena ja hyvin naisvaltaista alaa edustavana ammattijärjestönä olisi osaltaan mukana valmistelemassa ohjelman tarkempaa sisältöä.

Rytkönen muistuttaa myös hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin maaliskuussa esittämästä tasa-arvo-ohjelmasta, jolla pitkäjänteisesti kurottaisiin vuosi vuodelta umpeen miesten ja naisten palkkaeroa.

- Aiemmat samapalkkaohjelmat ovat vaikuttaneet liian hitaasti. Niiden aikana 13 vuodessa miesten ja naisten palkkaero on kaventunut noin neljä prosenttiyksikköä. Tällä tahdilla tavoitteessa ollaan vuonna 2090, mikä ei ole millään tavoin hyväksyttävää, sanoo Rytkönen.

Käytännössä hoitajajärjestöt esittävät, että koulutetun hoitohenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaisiin vuosittain kymmenen vuoden ajan 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen. Valtion budjetissa tähän tulisi varata 100 - 150 miljoonaa euroa vuodessa tasa-arvorahaa.

 - On päivänselvää, että palkkaeroa ei voi kaventaa tai poistaa ilman rahaa. Tavoitteemme on kuitenkin hyvin maltillinen ja toteutettavissa. Sekin on hyvä muistaa, että esimerkiksi hoitohenkilöstölle ohjautuvat palkankorotukset käytetään kyllä ihan arkisiin menoihin ja pyörittämään kotimaassa talouden rattaita, summaa Rytkönen.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847

Kommentit

Käyttäjän Päivi Hämäläinen kuva

Kun tuo naisen palkka laitettiin olemaan 80% miehen palkasta, silloin mies oli perheen pääelättäjä. Nyt perheet toisenlaisessa asemassa -on yksinhuoltajia, mies voi olla työtön/työkyvytön, molemmat voi olla hoitoalalla. Mielestäni enemmän pitäisi painottaa naisen olemista itsellisenä yksilönä hankkimassa elantoa itselleen ja perheelleen, koska hänkin on koulunsa käynyt ammattin, jossa haluaa itseään toteuttaa. Myös naiset ovat lisäksi entistä enemmän perheen pääelättäjiä (syitä monia). Ja naiset usein kuluttavat ainakin perheessä enempi päivittäistavaraa ja miehet kuulemma enempi perheessä ostavat niitä kalliimpia tavaroita (jos perheen menot kustannetaan prosentuaalisesti molemmilta, tämä ajattelu ei toimi). Nyt kuitenkin kunnallisen alan työntekijät eivät osallistu kuluttamiseen tällä "nousukaudella" tuon KIKY:n vuoksi ja sen saisi hallitus korvata siten, että ne jotka ei osallistuneet tähän kikyyn, ovat maksumiehiä tulevan kilpilukyvyn pysymisen/parantamisen maksajina. Siis työajan lisääminen ja ansaittuja palkkoja/palkkioita pois samassa suhteessa kuin meiltä kikytetyiltä. Kiitos jo etukäteen.