Tehy: Yksityinen hoiva on korjattava

Vanhusten hoidon kriisin ratkaisu edellyttää toimia sekä yrityksiltä, kunnilta että yhteiskunnalta.

Kuvateksti
Kuva: Pasi Leino

Yksityisen hoivan perusongelmat ovat jäljellä, ja viranomaiset ovat jatkaneet valvontaa.

– Vaikka tilanne työpaikoilla on jonkin verran kohentunut, kriisi ei ole ohi, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen muistuttaa.

Tehy esittää ratkaisuja ongelmiin. Ehdotuksista osa liittyy alan toimintaympäristöön ja osa työpaikan arkeen.

Kilpailuttaminen pitää tervehdyttää, mistä vastuu on erityisesti kunnilla.

– Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja saattohoito on otettava huomioon ostopalvelusopimuksissa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavaan hoitajamitoitukseen on laskettava mukaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää tehdä koulutuksensa mukaista hoitotyötä. Avustavia tehtäviä, kuten siivousta ja pyykkihuoltoa, varten on oma henkilöstönsä.

Henkilöstön määrän on oltava riittävä kaikissa vuoroissa. Myös sijaisia on palkattava riittävästi.

–  Tilanne on osittain korjaantunut aamuvuoroissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla on edelleen liian vähän henkilökuntaa, sanoo Okkeri.

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle palkkaohjelmaa, joka korjaa heikkoa palkkatasoa. Yksityisellä sosiaalialalla sovellettava työehtosopimus on tasoltaan kunnissa käytettävää työehtosopimusta heikompi.

–  Esimerkiksi lähihoitajan palkka on pari sataa euroa matalampi, ja esimiehen palkka on noin 400 euroa heikompi. Myös vuosilomat ovat heikompia.

Tehy muistuttaa, että Suomessa on yksityisiä hoivakoteja, joissa asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja henkilökunta viihtyy.

– Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat näitä paikkoja yhdistävä tekijä, sanoo Rytkönen.

Ratkaisuehdotukset on laadittu keväällä 2019 kuntapäättäjien tueksi. 

 

Lisätietoja:

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, p. 040 096 8324