Tehy: Varhaiskasvatuksen ongelmat eivät häviä ilman lain tiukennusta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii tiukennusta varhaiskasvatuslakiin. Tehyn tekemä kysely sekä yksityiselle että kuntasektorille paljastaa vakavia puutteita henkilöstömitoituksessa.

Kuvateksti
kuva: Mikko Nikkinen

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 996 tehyläistä, joista valtaosa työskentelee kuntasektorilla. Vastaajista suurin osa on lastenhoitajia. Loput ammatit edustavat lastentarhanopettajia, varhaiskasvatuksen johtajia ja muita varhaiskasvatuksen piirissä työskenteleviä kuten ryhmäavustajia.

Vastauksista käy selkeästi ilmi, että sekä kuntasektorilla että yksityisellä sektorilla säästetään erityisesti henkilöstömitoituksesta ja henkilöstökuluista. Tämä aiheuttaa henkilöstövajausta ja kiirettä, mikä vaikuttaa henkilöstön jaksamisen lisäksi varhaiskasvatuksen laatuun.

- Työvuorot venyvät jatkuvasti ja niitä vaihdellaan lyhyellä varoitusajalla. Myös työilmapiiri kärsii työntekijöiden uupuessa. Yhä useampi lastenhoitaja harkitsee alan vaihtoa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Erityisesti yksityisellä sektorilla henkilöstön työaikaa menee avustaviin tehtäviin, kuten esimerkiksi ruokahuoltoon ja siivoukseen. Työntekijät toivovat, että päiväkoteihin palkattaisiin enemmän päiväkotiapulaisia ja vakisijaisia.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuslaki sallii, että suhdeluvusta voidaan tilapäisesti poiketa.  On enemmän sääntö kuin poikkeus, että suuren osan päivästä ryhmässä on kolmen kasvattajan sijaan vain kaksi. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin, jotka johtuvat esimerkiksi sairauslomista, koulutukseen osallistumisesta tai lomista, ei hankita riittävästi sijaisia, vaikka laki niin edellyttää. Suhdeluvusta poikkeaminen aiheuttaa sen, että lapset eivät saa laadukasta varhaiskasvatusta ja henkilöstövajauksen johdosta myös vaaratilanteita esiintyy.

Tehyn mielestä varhaiskasvatuslakia pitäisi korjata niin, että tilapäinenkään poikkeaminen suhdeluvusta ei ole mahdollista.

Tuloksia kuntasektorin kyselystä:

 • Vastaajia 762
 • 33 % vastanneista kertoi, että ryhmissä on enemmän lapsia kuin laissa määrätty suhdeluku mahdollistaa
 • 68 % vastanneista kertoi, ettei ole tarpeeksi aikaa vastata lasten tarpeisiin
 • 44 % vastanneiden mielestä viimeisen kuuden kuukauden aikana on ollut tilanteita, joissa lasten turvallisuus on vaarantunut
 • 40 % vastanneista kertoi, että korjaaviin toimiin ei ole ryhdytty esiintyneiden vaaratilanteiden johdosta
 • 45 % kertoi, että suhdelukua ei noudateta
 • 33 % vastaajista kertoi, että 10 – 29 % työajasta menee lastenhoidon lisäksi mm. siivoukseen, ruokahuoltoon ja pyykinpesuun sekä kaupassa käynteihin ja ruokatilauksiin

Tuloksia yksityissektorin kyselystä:

 • Vastaajia 117
 • 39 % vastanneista kertoi, että ryhmissä on enemmän lapsia kuin laissa määrätty suhdeluku mahdollistaa
 • 72 % vastanneista kertoi, ettei ole tarpeeksi aikaa vastata lasten tarpeisiin
 • 55 % vastanneiden mielestä viimeisen kuuden kuukauden aikana on ollut tilanteita, joissa lasten turvallisuus on vaarantunut
 • 38 % vastanneista kertoi, että korjaaviin toimiin ei ole ryhdytty esiintyneiden vaaratilanteiden johdosta
 • 53 % kertoi ettei suhdelukua noudateta
 • 43 % vastaajista kertoi, että 10 – 29 % työajasta menee lastenhoidon lisäksi mm. siivoukseen, ruokahuoltoon ja pyykinpesuun sekä kaupassa käynteihin ja ruokatilauksiin. Lisäksi 20 % vastaajista käyttää työajasta 30 % tai enemmän näihin tehtäviin.

Lisätietoja:

Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, gsm 0400 265 051
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230