Tehy vanhuspalveluista: Päättäjillä nyt arvovalinnan paikka

Tehy ei hyväksy hoitajamitoituksen laskemista alle 0,5. Jos tällä tiellä edetään, ikääntyneiden hoito on vaarassa eikä hoidon tarpeeseen enää pystytä vastaamaan. Tehy vastustaa myös vanhuspalvelulakiin suunniteltua osaamisvaatimusten laskemista, joka sekin vaarantaa hoidon laatua ja turvallisuutta.

Kuvateksti
Hoitaja ja asukas sotaveteraanien hoivakodissa Kuusikodissa Nuuksiossa. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Oleellisia ikäihmisten hyvän hoidon osatekijöitä ollaan poliittisella päätöksenteolla nyt heikentämässä: mitoituksen alentaminen, pätevyydestä ja osaamisvaatimuksista tinkiminen ja valvonnan keventäminen omavalvonnan suuntaan.   

- Yhteiskunnan sivistystaso mitataan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Ikääntyvillä on oikeus turvalliseen ja osaavaan hoitoon. Päätöksentekijöillä on nyt valinnan paikka. Nähdäänkö ikääntyvät arvokkaina yhteiskunnan jäseninä ja halutaanko heidän hyvinvointiinsa kohdentaa voimavaroja, kysyy Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo

- Myös ikääntyneitä hoitavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja eettisesti kestävällä tavalla, hän korostaa.

- Jo nykyisellä mitoituksella hoitohenkilökunta joutuu tilanteisiin, joissa ajan puutteen vuoksi joutuu tekemään eettisesti vaikeita valintoja. Kun pohtii, antaako aikaa saattohoitopotilaalle vai syöttääkö tai käyttääkö wc:ssä jotain toista potilasta, joutuu aina valitsemaan huonojen vaihtoehtojen välillä eikä ole mahdollista tehdä työtään hyvin. Tämä tutkitusti kuormittaa myös hoitohenkilöstöä merkittävästi.

Julkisuudessa puhutaan helposti, että käsiparien lisääminen ilman muuta ratkaisisi kaikki ongelmat. Se ei kuitenkaan yksin riitä.  

Ikääntyneiden hoito edellyttää monipuolista osaamista kaikkina vuorokauden aikoina. Luotettava ja turvallinen hoito perustuu tietoon, ammattitaitoon ja etiikkaan. Aivan keskeistä on myös lääkehoidon osaaminen.  Esimerkiksi muistisairaan hoito edellyttää tietoa sairaudesta, ymmärrystä sen aiheuttamista oireista sekä tietoa ja taitoa käyttää vaikuttavaksi todettuja menetelmiä hoidossa.

Tehy ei usko, että omavalvonta on riittävää vanhusten asiakasturvallisuuden ja hoidon laadun takaamiseksi vaan myös riittävät viranomaisvalvonnan resurssit ovat tarpeen.

Sote-uudistus on tuomassa uusia organisaatioita ja paljon uusia palveluntuottajia. Valvonnassa pitää olla laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus, jota kyetään jatkuvasti myös kehittämään. Tehyssä pelätään, että hallituksen suunnitelma siirtää valvonta pois STM:n hallinnonalalta yleiseen valtakunnalliseen valvontavirastoon vaikeuttaa myös vanhuspalveluiden valvontaa. 

- Jo nyt on nähty tapauksia, jossa valvontatehtävä kaatuu työntekijöille, ammattijärjestöille tai omaisille. Näin ei voi olla, toteaa Vesivalo.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346
Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy, p. 040 820 7848
Asiantuntija Teija Korhonen, Tehy, p. 040 9221224