Tehy: Valinnanvapaus ei saa lisätä kustannuksia tai terveyseroja

Tänään julkistettiin asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittäneen ryhmän väliraportti. Professori Mats Brommelsin johtaman työryhmän mukaan asiakkaan valinnanvapautta aiotaan lisätä ja rahoitusta yksinkertaistaa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tehy suhtautuu valinnanvapauden lisäämiseen myönteisesti, mutta se ei saa lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia eikä kasvattaa terveyseroja.

Brommelsin raportissa ehdotetaan, että valtio vastaa rahoituksesta ns. kapitaatioperusteella ottaen huomioon väestön ikärakenteen ja sairastavuuden. Valtio myös määrittelisi, mitkä palvelut otetaan valinnanvapauden piiriin ja millä perusteella voi päästä palveluntuottajaksi. Valtio päättäisi niin ikään palveluiden tuottajien korvausperiaatteista ja asiakasmaksuista.
 
-Valtion vahva rooli rahoituksessa ja ohjauksessa on myönteistä.  Tehyn mukaan samalla tulee määritellä tarkasti ns. palvelulupaus eli mitä palveluita valinnanvapauden piiriin kuuluu ja miten niitä julkisista varoista kustannetaan, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Työryhmä esittää neljää vaihtoehtoista mallia valinnanvapauden toteuttamiseksi.

- Malleja pitää arvioida siltä kannalta, miten hyvin ne vastaavat sote-uudistuksen alkuperäiseen tavoitteeseen parantaa hoitoon pääsyä ja saada perusterveydenhuolto toimivaksi. Tehy vaatii, että ensin korjataan heikoimmat kohdat eli keskitytään perusterveydenhuoltoon. Valinnanvapauden laajentaminen erikoissairaanhoitoon voidaan toteuttaa vasta prosessin seuraavassa vaiheessa soveltuvin osin, jatkaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.
 
Valinnanvapauteen liittyy myös ongelmia. Myönteistä on, että maksuista tulee kiinteitä, mikä lisää ennustettavuutta. Samalla on Tehyn mukaan kuitenkin huolehdittava siitä, että maksutaso ei estä monisairaiden  tai  pienituloisten hoitoon pääsyä. 

-Ongelmaksi voivat tulla myös kansalaisten mahdollisuudet valita terveyspalveluita. Mistä ihmiset löytävät vertailukelpoista läpinäkyvää tietoa tarjolla olevista palveluista, niiden sisällöstä ja laadusta? Tässä on vielä paljon tehtävää, Sillanpää muistuttaa.
 
Tehy on huolissaan myös kokonaiskustannusten pysymisestä kurissa, jos osaoptimoinnille jää edelleen tilaa eikä järjestelmä perustu väestöstä ja sen terveydentilasta lähteviin tarpeisiin. Terveyspalveluilla on erityisluonne verrattuna muihin palveluihin. Niiden kysynnän kasvu ei ole mielekäs yhteiskunnallinen tavoite. 
 
-Valinnanvapaudessa on tärkeä muistaa myös terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvä palvelutarjonta, jossa korostuvat moniammatillisuus sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudistaminen ja osaamisen paras hyödyntäminen, Sillanpää sanoo.
 
Lisätietoja: 
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää gsm 040 8207848