Tehy vaatii sisäilmaryhmiä työpaikoille

Kuvateksti
Kuva: iStock

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julkisti lokakuussa Turun yliopiston tekemän laajan tutkimuksen sosiaali- ja terveysalan toimipisteiden sisäilmasta.  Aihetta käsiteltiin tänään Tehyn sisäilmaongelmia käsittelevässä seminaarissa Helsingissä.

- Ongelmat ovat yleisiä, sillä tutkimuksen mukaan jopa 80 %  kyselyyn vastanneista työsuojeluvaltuutetuista ilmoitti sisäilmaongelmista ja joka neljännellä työpaikalla on ollut epäilyjä niihin liittyvistä sairauksista. Silti valtaosalla työpaikoista ei ole säännöllisesti kokoontuvaa sisäilmaryhmää eikä työterveyshuolto tee työpaikkakäyntejä tai pidä työpaikkaneuvotteluja, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Tehy vaatii sisäilmaryhmiä työpaikoille. Sisäilmaryhmän tehtävänä olisi puuttua työntekijöiden oireiluun ja etsiä pitkäjänteisiä ratkaisuja sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Kiinteistön omistajien ja työnantajan taholta esiintyy yhä edelleen ongelman vähättelyä, joskus jopa työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisen taholta.

- Tällä hetkellä sisäilmaongelmia yritetään ratkaista niin että työpaikoilla siirellään oireilevia työntekijöitä työpisteestä toiseen tai etsitään muita ratkaisuja. Nyt näihin ongelmiin ollaan heräämässä ja uskon, että jatkossa ymmärretään miten paljon voidaan vähentää sairauslomia, jopa työkyvyttömyyttä mikäli asioihin puututaan rivakasti, Ojanperä sanoo.

Sisäilmaryhmän jäseninä työsuojeluvaltuutetut pystyvät tekemään esityksiä sisäilmaongelmien hallintaan, mikäli työsuojeluorganisaation käytössä on sisäilmatutkimuksiin liittyvä tieto kuten suunnitelmat, selvitykset ja raportit.  Nyt pääasiallinen terveystiedon keruu on työterveyshuollon tekemä haastattelu, jolloin henkilöstön terveystilanteestakaan ei saada kirjallista yhteenvetoa.

- Etenkin korjaussuunnittelusta ja mittaustuloksista ei saada tarpeeksi tietoja. Jos tällaiset tiedot olisivat sisäilmaryhmien käytössä, pystyttäisiin laajemmin tarttumaan ongelmien ehkäisyyn, Ojanperä sanoo.

Tehyn sisäilmaseminaarissa tänään puhuivat Tehyn puheenjohtajan Rauno Vesivalon lisäksi Tehyn sisäilmatutkimuksen toteuttanut työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus Turun yliopistosta ja ylilääkäri Riitta Sauni sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hyvistä toimintamalleista kertoivat työsuojeluvaltuutettu Mari Holm ja työsuojelupäällikkö Veli Sova Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

 

Taustaa Tehyn lokakuussa julkistamasta sisäilmatutkimuksesta:

- Turun yliopiston tekemä tutkimus, jossa vastuuhenkilönä työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus
- Tehyn jäsenille lähetettiin kysely, johon vastasi 13 560 henkilöä
- Vastauksia saatiin kaikilta erva-alueilta, sairaaloista, terveyskeskuksista ja muista hoitolaitoksista
- Kosteusvaurioita, homeen hajua ja näkyviä homekasvustoja  on vähintään joka viidennellä terveydenhuollon työpaikalla
- Hengitystiesairauksia kuten astmaa ja infektiosairauksia on vastaajien joukossa selvästi enemmän kuin keskimäärin väestössä

 

Tiedote sisäilmatutkimuksesta:
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-kansallinen-korjausohjelma-sosiaali-ja-terveysalan-sisailmaongelmien-poistamiseksi

 

Lisätietoja: Kaija Ojanperä, gsm 040 596 9171