Tehy on tyytyväinen hallituksen päätökseen esikoululaisten päivähoidosta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on tyytyväinen hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen päätökseen haudata suunnitelma esikoululaisten päivähoidon heikentämisestä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Toteutuessaan suunnitelma olisi antanut mahdollisuuden siihen, että esikoululaisia olisi voitu hoitaa iltapäivisin ja aikaisin aamuilla kerhoissa päiväkotien sijaan.

Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen kiittelee hallitusta päätöksen johdosta.

- Hallituksen esitys olisi johtanut siihen, että vanhemmat olisivat joutuneet rahtaamaan lapsia päivän aikana paikasta toiseen. Lisäksi esityksessä ei olisi säädetty henkilöstömitoituksista, joten se ei ollut lasten kannalta turvallinen.

Tehy on pitkään vaatinut mm. varhaiskasvatuslain uudistamisen yhteydessä, että henkilöstöä on oltava paikalla säädetty määrä koko hoitopäivän ajan.

- Päiväkotien henkilöstö työskentelee jaksamisensa rajoilla, siksi aiomme jatkossakin olla tiukkana siinä että mitoituksesta poiketaan vain tilapäisesti äkillisissä sairauspoissaoloissa. Varhaiskasvatuslaki määrittää ryhmäkokokaton ja sitä ei voi ylittää edes satunnaisesti.

Sote-uudistuksesssa varhaiskasvatus säilyy kuntien palveluna. Siitonen muistuttaa kuntavaalien alla tulevia päättäjiä varhaiskasvatuksen tärkeydestä ja roolista.

- Maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden on toimittava saumattomina kokonaisuuksina varhaiskasvatuksen, perhekeskusten ja muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa. Kunnilla on oltava riittävästi resursseja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi.

Lisätietoja: 
Eva Siitonen, gsm 0400 265 051