Tehy: THL tarvitsee resursseja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen

Suomella on kansallisella tasolla hyviä kokemuksia tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten sekä erityisesti äitien ja lasten terveyden edistämisestä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen panostamalla. Nuorille suunnattu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja nuorille tarjotut palvelut ovat herättäneet ansaitusti kansainvälistäkin huomiota.

Kuvateksti
kuva: iStock

Tätä työtä on tehty erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikössä (SELI-yksikkö), joka lakkautettiin vuonna 2016.

SELI-yksikkö oli THL:ssä koordinoiva ja vastuullinen taho tärkeällä seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella. Yksikkö toimi yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ja koordinoi alan ammattilaisten verkostoja kuten ammattikorkeakouluopettajat, seksuaalineuvojat, turvataitokasvattajat sekä kansallinen seksuaalilääketieteen verkosto.

Tehy esittää, että THL:lle osoitetaan lisää resursseja seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikön tai vastaavan kaltaisen toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

-On selvää, että lasten ja nuorten oikeus oman kehonsa koskemattomuuteen on täysin ehdoton. Viime aikaiset järkyttävät rikokset pakottavat kaikki vastuulliset tahot etsimään keinoja niiden ennaltaehkäisemiseksi jatkossa. Kaikkien lasten ja nuorten kanssa tekemisessä olevien viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä lapsiin kohdistuvien rikosten torjumiseksi. Yksi konkreettinen teko olisi panostus SELI-yksikön kaltaiseen toimintaan, esittää Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Myös eduskunnassa keskusteltiin eilen viime aikaisista järkyttävistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

- Tehy pitää vaatimusta poliisien määrän lisäämisestä kannatettavana.  Myös muiden viranomaisten edellytyksiä ennalta ehkäisevään työhön on vahvistettava. Valtiovarainministeri väläytti asiassa mahdollista lisäbudjettia, johon THL:n resurssien varmistaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen soveltuisi hyvin, toteaa Rytkönen.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848