Tehy: Tarvitseeko sote-uudistus aikalisän?

Kuvateksti
kuva: iStock

Tehy pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista välttämättömänä tulevaisuuden kannalta ja kannattaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Jouluviikolla julkistettu valinnanvapausluonnos jättää kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä. Näin laajana ja kireällä aikataululla toteutettuna valinnanvapaus on tuomassa lisää epävarmuutta henkilöstölle ja vaikeuttamassa alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista.

Valinnanvapauskokeilut ovat vasta käynnistymässä eikä niiden tuloksia ehditä esitetyllä tiukalla valmisteluaikataululla hyödyntää. Arviointitieto vaikutuksista on välttämätöntä. Tehy ei kannata valinnanvapauden laajentamista erikoissairaanhoitoon nykyisestään.

Palvelujärjestelmä pirstaloituu yhtiöittämisvelvoitteen myötä entisestään ja tavoitteena ollut integraatio on vaikea toteuttaa. Hajautuneissa palveluissa ei kyetä rakentamaan sujuvia hoitoketjuja tai levittämään hyviä käytäntöjä, joiden avulla on jo nyt kyetty kehittämään toimintaa ja saatu mm. merkittäviä kustannussäästöjä.

Työsuhteiden epävarmuus on lisääntymässä merkittävästi.  Liikkeenluovutus tarjoaa avun tähän vain uudistuksen alkuvaiheessa.  

-Poliittisen päättäjän vastuu on nyt suuri. Sote-uudistuksessa ratkaistaan kaikkien suomalaisten elämää koskettava ja kansantaloudellisesti hyvin merkittävä kokonaisuus ehkä vuosikymmeniksi. Olisiko syytä ottaa aikalisä, jotta valinnanvapauskokeiluista saadaan tuloksia ja koko uudistuksesta lisää vaikutusarviointia, kysyy Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Ratkaisematta on myös, kenellä jatkossa on vastuu koulutuksesta, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä resurssit siihen. Yksityisen palvelutuotannon lisääntyessä merkittävästi ei enää voi toimia niin, että julkinen puoli tuottaa valmiita ammattilaisia yksityisen sektorin käyttöön.  Lisätietoa tarvitaan myös siitä, miten jatkossa organisoidaan nyt julkisen sektorin vastuulla oleva kansallinen varautuminen esimerkiksi suuronnettomuustilanteisiin.

-Toistamme edelleen vaatimuksen, että asiantuntijoiden näkemyksiä ja varoituksia on kuultava. Myös Ruotsin opit valinnanvapaudesta on hyödynnettävä, jotta ei toisteta samoja virheitä, toteaa Vesivalo.

Sote-valmistelu vie koko ajan henkilöresursseja ja rahaa. Samaan aikaan hoitohenkilöstön on vastattava perustyöstään hyvin ympäri vuorokauden joka päivä. Työntekijät ovat jo nyt uupuneita. Tätä osoittavat mm. tuore Kevan työhyvinvointitutkimus ja Kunta10 –tutkimus. Lisäaika ja uudistuksen pilkkominen useampaan vaiheeseen olisi Tehyn mukaan järkevää myös henkilöstön kannalta.

Tehyn hallitus käsitteli sote-uudistuksen ajankohtaista tilannetta kokouksessaan.
 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
johtaja Kirsi Sillanpää, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen, gsm 040 820 7848
vt. johtaja Riikka Rapinoja, edunvalvonta, gsm 0400 952 162