Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Yksityisen terveyspalvelualan tammikuusta asti jatkuneisiin todella vaikeisiin sopimusneuvotteluihin saatiin viimein tänään odotettu ratkaisu, kun järjestöt hyväksyivät maanantain ja tiistain välisenä yönä syntyneen neuvottelutuloksen.

Kuvateksti
Kuva: Tehyn arkisto

Ratkaisun myötä kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina, ei paikallisesti sovittavina erinä. Tämä on todella merkittävä asia, koska lähes kaikkiin tällä sopimuskierroksella syntyneisiin sopimuksiin on paikallinen palkkaerä sisältynyt.

– On hyvä, että työnantajaliitto vihdoin ymmärsi, ettei paikallista erää voida jakaa niin kauan kuin työnantajat laiminlyövät palkkausjärjestelmän noudattamista tai kiertävät sitä, Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri sanoo.

– Myös luottamusmiesten toimintaedellytyksiä on saatava paremmiksi, jotta paikallista sopimista voidaan lisätä.

Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksen yleiskorotus on 1.8.2020 1,3 prosenttia ja 1.7.2021 2,0 prosenttia. Myös palkkasopimukseen saatiin merkittäviä parannuksia, jotka estävät työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän kiertämisen. Työn vaativuuden perusteella maksettavien erityistekijöiden esimerkkiluetteloa on niin ikään laajennettu. Lisäksi erikoissairaanhoidon työn vaativuus tulee huomioiduiksi palkkausjärjestelmässä.

Niin sanotut Kiky-tunnit poistuvat elokuun lopussa.

– Tämän tavoitteen eteen jouduimme tekemään hartiavoimin töitä. Lopputuloksena saimme estettyä työnantajaliiton vaatimat suuret heikennykset ja kiky-tunnit poistuvat ilman kompensaatiota, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens kertoo.

Ainoan pienen vastaantulon työntekijäliitot tekivät lomarahassa, joka on jatkossa mahdollista vaihtaa vapaaksi. Menettely on kuitenkin täysin vapaaehtoista ja edellyttää kaksiportaista sopimista.

– Käytännössä luottamusmies sopii ensin, että menettely on mahdollista työpaikalla. Tämän jälkeen kukin työntekijä saa itse päättää, haluaako vaihtaa lomarahan vapaaksi vai ei, ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola toteaa.

Viisipäiväinen vuosilomalaskenta otetaan vihdoin käyttöön. Käyttöönotossa on siirtymäaika.

Jatkossa kliiniset laboratoriot on kirjattu osaksi terveyspalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalaa. Kaikki työsuojeluvaltuutettuja koskeva määräykset on siirretty omaan työsuojeluvaltuutettuja koskevaan sopimukseen. Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan vähintään viisi prosenttia.

Sopimusratkaisu sisältää myös monia muita parannuksia. Niitä kirjattiin muun muassa vaihtelevan työajan, hälytysrahakorvauksen ja työn vaatimien lääkärintarkastusten ja rokotusten osalta.

Sopimuskausi alkaa huhtikuun 2020 alusta ja päättyy huhtikuun lopussa 2022.

Tehy, SuPer ja ERTO neuvottelevat Sote ry:nä ainoina järjestöinä terveyspalvelualan yleissitovasta työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

 

 

Lisätietoja:
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, p. 050 385 8042
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521