Tehy: Soten alkuperäiset tavoitteet toteutettava

Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena on ollut kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Uudistusta alkuviikosta käsitelleet Tehyn hallitus ja valtuusto vaativat, että näiden tavoitteiden on uudistuksessa toteuduttava.

Koko uudistuksen keskeinen idea on parantaa hoitoon pääsyä, vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton integraatio eli ratkaista asiakkaiden kannalta isoimmat ongelmat.

-Liikkuvia osia on muutenkin isoon uudistukseen tällä hallituskaudella tullut lisää – maakuntahallinto ja valinnanvapaus. Ne eivät saa uhata alkuperäisiä tavoitteita vaan uudistus on vietävä maaliin sosiaali- ja terveyspalvelut edellä, vaiheittain ja vaikutukset arvioiden. On selvää, että tämä uudistus tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan on oltava riittävän pitkäjänteistä eikä poliittisten suhdanteiden mukana horjuvaa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

 Uudistuksen keskiössä on peruspalveluiden parantaminen asiakkaiden ja väestön tarpeista lähtien. Koulutetun hoitohenkilöstön osaamisen tarkoituksenmukainen käyttö ja työnjaon kehittäminen antavat paljon mahdollisuuksia palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Esimerkkeinä näistä ovat mm. hoitajavastaanotot, hoitajavetoiset terveysasemat, rajattu lääkkeenmääräämisoikeus sekä fysioterapeuttien suoravastaanotot.

 -Henkilöstön on ilman muuta oltava mukana uudistuksen kaikissa vaiheissa. Näin siksi, että heidän osaamistaan tarvitaan uudistustyössä ja he käytännössä toteuttavat muutoksen. Nyt tarvitaan myös erityisen hyvää muutoksen johtamisen taitoa. Sitä taitoa on hoitotyön johtajilla, jotka työskentelevät eri tasoilla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Suurimman henkilöstöryhmän eli koulutetun hoitohenkilöstön johtaminen on turvattava lainsäädännöllä, Vesivalo toteaa.

 Valinnanvapauteen Tehy suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta edellyttää, että sen toteutus ei saa lisätä terveyseroja tai tuoda lisäkustannuksia. Tuoreessa ns. Brommelsin ryhmän raportissa myönteistä on Tehyn mukaan mm. valtion vahva rooli rahoituksessa ja ohjauksessa. Samalla tulee määritellä tarkasti ns. palvelulupaus eli mitä palveluita valinnanvapauden piiriin kuuluu ja miten niitä julkisista varoista kustannetaan.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848