Tehy: Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on keskityttävä työelämässä tarvittavaan osaamiseen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on laatinut koulutuspoliittiset linjaukset toimintakaudelle 2017 – 2021.

Tehyn koulutuspoliittisissa linjauksissa korostetaan koulutusta, jossa keskitytään työelämän käytännön osaamistaitojen kehittämiseen.
 
- Nyt meillä on ongelmana, että käytännössä tarvittavien taitojen opetusta on liian vähän.  Tämä vaatii oppilaitoksilta sitä, että ne panostaisivat  lähiopetuksen laatuun ja riittävyyteen.  Myös harjoittelupaikoissa on oltava mahdollisuuksia ja aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.
 
Tehy on vaatinut, että työpaikkaohjaajien koulutuskorvauksista ei luovuta. Hallitus on esittänyt koulutuskorvauksista luopumista ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuskorvauksia on käytetty mm. työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen kehittämiseen.

Tehy vaatii koulutuspoliittisissa linjauksissaan myös valtakunnallisia ja tutkintokohtaisia soveltuvuuskokeita.

- Olisi todella tärkeää että meillä olisi valtakunnallisesti yhteneväiset kriteerit joiden mukaan oppilasvalinnat tehdään toteaa Juha Kurtti.
 
Tehy ei hyväksy henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentämistä. Viime vuosina on käyty keskustelua pikakoulutetusta sosiaali- ja terveysalan työvoimasta kuten hoiva-avustajista.
 
- Pelkät osatutkinnot tuottavat puutteellista osaamista, mikä heikentää potilasturvallisuutta ja hoidon laatua.
 
Toimintaympäristön muutos edellyttää panostusta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen koko työuran ajan.
 
- Täydennyskoulutus kuuluu kaikille ammattiryhmille ja työnantaja vastaa sen mahdollistamisesta, toteaa Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää
 
Tehy on vaatinut myös pitkään terveystieteiden tutkintoon johtavaa koulutusta Helsingin yliopistossa.
 
- Erityisesti pääkaupunkiseudulla tulee olemaa pulaa johtamistehtävissä olevista  osastonhoitajista ja ylihoitajista. Tulevina vuosina myös eläkepoistuma vie meiltä näitä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita, toteaa Kirsi Sillanpää.
 
Tehyn valtuuston järjestäytymiskokous hyväksyi koulutuspoliittiset linjaukset Helsingin Messukeskuksessa. Kolmipäiväinen kokous päättyy tänään.

Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset 2017: www.tehy.fi/koulutuspoliittisetlinjaukset2017

Lisätietoja
Juha Kurtti,  tutkimuspäällikkö gsm 050 586 94 60
Kirsi Sillanpää, yhteiskuntasuhde- ja kehittämisjohtaja  gsm 040 8207848