Tehy: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eivät jousta enää enempää

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti syyskuussa TNS-Gallupilla kyselyn liittyen hallituksen leikkausesityksiin ja säästösuunnitelmiin (mm. sairausajan karenssi, vuosilomien leikkaaminen, työajan pidentäminen, lomarahojen puolittaminen). Kyselyssä selvitettiin Tehyn jäsenten suhtautumista säästöihin sekä hallituksen suunnitelmien toteutumisen vaikutuksia tehyläisten arkielämään ja työhön.

Vastanneista reilusti yli 70 prosenttia ilmoitti, että toteutuessaan hallituksen leikkaukset vähentävät halukkuutta joustaa työtehtävissä. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, jossa sairastapauksen vuoksi pitää jäädä oman työvuoron jälkeen töihin.  Yli puolet vastaajista kertoo, että myös halukkuus osallistua oman työn ja alan uudistamiseen ja kehittämiseen vähenee, jos leikkaukset toteutetaan. 
 
- En yhtään ihmettele tuloksia, koska sosiaali- ja terveysalan henkilöstö joustaa jo nyt äärirajoilla. Tosi huono uutinen on myös se, että henkilöstön kiinnostus uudistaa ja kehittää on vaarassa hiipua. Sote-uudistuksen toteuttamisen kannalta on tuhoisaa, jos henkilöstön jaksaminen ja motivaatio viedään nyt näillä toimilla ehkä lopullisesti. Ja toimet aiotaan vielä toteuttaa pakottavalla lainsäädännöllä. Ei tämä käy, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Myös halu vaihtaa kokonaan toisen alan töihin tai kouluttautua muulle alalle lisääntyisi kyselyn mukaan merkittävästi.  Tulevaisuuden kannalta huolestuttava tulos on, että noin puolet kyselyyn osallistuneista opiskelijoista on kiinnostunut muuttamaan ulkomaille alan työtehtäviin, jos hallitus toteuttaa säästötoimet. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi leikkausten vaikutuksia tehyläisten omaan elämään. Vastaajista 59 % arvelee, että joutuisivat tällöin tinkimään nykyisestä elämäntavastaan eli aivan arkisista mm. ruoka- ja vaateostoksista. Lähes 80 % ilmoitti, että joutuisi luopumaan suuremmista hankinnoista kuten remontista, auton ostosta tai lomamatkoista.  Leikkaukset näyttäisivät siis vaikuttavan toteutuessaan suoraan tehyläisten arkiseen kulutukseen ja kotimaiseen kysyntään. 
 
TNS-Gallupin kyselyyn osallistui 502 tehyläistä, joista opiskelijoita on 100.  Puhelinhaastattelut toteutettiin ajalla 21. – 25.9.2015
 
Tehy järjestää tänään ja huomenna Helsingissä terveyspoliittisen seminaarin, johon osallistuu 180 tehyläistä. #teposemi
 
Lisätietoja:
Kirsi Markkanen, gsm 040 533 7086