Tehy: Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta säilytettävä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa hallituksen kaavailuja siirtää sosiaali- ja terveysalan valvonta pois sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön alaiseen ”kaikkien alojen” valtakunnalliseen valvontavirastoon.

Maan suurimpana koulutettua hoitohenkilöstöä edustava järjestönä Tehy edellyttää, että sote-ohjaus ja valvonta pysyy jatkossakin substanssiministeriön alaisuudessa. Lisäksi nykyisten aluehallinto-viranomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvät tehtävät tulee keskittää STM:n alaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselle Valviralle. Samalla kannalla ovat myös lääkärijärjestöt. 

-Sote-uudistus on tuomassa kokonaan uudet hallinto- ja palvelurakenteet, uusia organisaatioita ja valinnanvapauden myötä varmasti liudan uusia palveluntuottajia. Uudistuksen onnistumisen ehdoton edellytys on, että valvonnassa on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus, jota kyetään jatkuvasti myös kehittämään, sanoo Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.

Esitykset monialaiseen valtiovarainministeriön alaiseen valtakunnallisen aluehallintovirastoon keskitettävistä sote-sektorin valvontatehtävistä arveluttavat siksikin, että esimerkiksi eläinlääkärivalvontaan liittyvät tehtävät siirtyisivät ehdotuksen mukaan Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Potilas- ja asiakasturvallisuus sekä ammattihenkilöiden oikeusturva ja luottamus edellyttävät myös valvonnalta vahvaa sote-alan osaamista. Suunnitelmat ihmetyttävät myös siksi, että esimerkiksi Valviran ulkoisessa arvioinnissa viime vuodelta pidetään valtakunnallista sektorikohtaista keskusviraston mallia toimivana.

Lisätietoja:

Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy, gsm 040 820 7848
Kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy, gsm 040 533 7086