Tehy: Ruotsin valinnanvapausmallista ristiriitaisia kokemuksia

Kuvateksti
Sote-uudistuksesta ei saa tulla kallis ja sirpaloitunut koelaboratorio, joka pahimmillaan ei lainkaan edistä alkuperäisiä tavoitteita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo vaatii maan hallituksen keskittyvän sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen eli kaventamaan ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantamaan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitsemään kustannuksia. 

Koko uudistukseen lähdettiin mm. siksi, että perusterveydenhuollossa on ongelmia ja ihmiset eivät pääse hoitoon, mikä kuormittaa väärällä tavalla erikoissairaanhoitoa.

Uudistukseen on sittemmin tullut mukaan uusia elementtejä kuten valinnanvapaus ja yhtiöittäminen, joiden tarkkaa sisältöä ja vaikutuksia ei vielä tiedetä. Uudistuksen aikataulu on kireä ja siksi tarvitaan pikaisesti perusteellista arviointia eri elementtien vaikutuksesta kustannuksiin, kansalaisten kannalta tärkeisiin sujuviin hoitoketjuihin ja hoidon saatavuuteen, terveyseroihin sekä henkilöstöön.

-Sote-uudistuksesta ei saa tulla kallis ja sirpaloitunut koelaboratorio, joka pahimmillaan ei lainkaan edistä alkuperäisiä tavoitteita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalo asettaisi valinnanvapaudelle tiukat reunaehdot.

- Valinnanvapaus ei saa lisätä kustannuksia eikä terveydellisiä ja sosioekonomisia eroja väestössä.

Ruotsin valinnanvapausmallista saatujen tietojen mukaan palveluita eniten tarvitsevat väestöryhmät käyttävät palveluita suhteessa vähiten. Tällöin resurssit eivät kohdennu oikein eivätkä terveyserot kavennu.

Ruotsin kokemusten mukaan valinnanvapaus myös toteutuu parhaiten esimerkiksi suur-Tukholman alueella, mutta harvaan asutuille seuduille on vaikea saada palveluntuottajia, koska ei ole riittävästi väkeä eikä synny toimivia markkinoita.

Ruotsissa keskustellaan myös paljon sote-yritysten voitoista.

YLE uutisoi 10.10.2016 Mehiläisen useampien johtajien huomattavista osakeomistuksista Luxembourgissa. Yritykset ja niiden johto meillä maksavat kuten uutisessakin todetaan verot Suomeen. 

Vesivalon mukaan ongelmia ja keskustelua Ruotsin tapaan saattaa tulevaisuudessa syntyä enemminkin siitä, että joidenkin alan yritysten omistusjärjestelyt johtavat myös ns. veroparatiisimaihin ja sosiaali- ja terveyspalvelut, joita terveyspalveluyritykset tuottavat, rahoitetaan pääosin julkisin verovaroin.

- Tämä yhtälö ja siihen sisältyvä verosuunnittelun mahdollisuus huolestuttaa verovarojen käytön näkökulmasta ja vaatii yhteiskunnallista keskustelua, toteaa Vesivalo. 

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo vierailee tänään Turussa tavaten kaupungin johtoa, Tehyn toimijoita ja jäseniä. 

Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
 

Tiedotteen veroparatiiseja koskevaa kohtaa on korjattu 14.10. kello 10.30.