Tehy Naisten palkkapäivänä: Naisten keskiansio 600 euroa vähemmän kuin miesten

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy viettää Naisten palkkapäivää jakamalla Naisen euro –heijastimia. Ammattiosastojen väkeä ja Tehyn toimiston työntekijöitä jalkautuu tätä varten sosiaali- ja terveysalan työpaikoille erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Kuvateksti
Päijät-Hämeen keskussairaalan edustalla jaettiin aamulla 250 Naisen euro -heijastinta. Kuva: Miia Keurulainen

 

- On häpeällistä, että naisten palkka on edelleen 17 % pienempi kuin miesten. Keskiansioissa ero tarkoittaa noin 600 euroa kuukaudessa. Ero on kaventunut huolestuttavan vähän 2000-luvulla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalon mielestä naisvaltaisten alojen asemaa ja palkkatasa-arvoa on edistettävä suomalaisessa yhteiskunnassa määrätietoisemmin. Julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkausta on parannettava ja tämä edellyttää myös valtiovallalta konkreettisia tekoja.

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan perhevapaauudistusta. Perhevapaauudistuksella pyritään perhevapaiden tasa-arvoisempaan jakautumiseen naisten ja miesten kesken. Tehyläisten mielestä naisten matalampi palkkataso on yksi merkittävä syy sille, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesti.

- Tasa-arvoinen palkkaus antaisi perheille tosiasiallisen mahdollisuuden myös tasa-arvoisempaan vastuun jakoon perheen arjesta ja lastenhoidosta. Naisten matalampi palkkataso ohjaa tällä hetkellä etupäässä naisia käyttämään perhevapaita, koska perheen toimeentulo halutaan ymmärrettävästi turvata myös perhevapaiden aikana, Vesivalo sanoo.

Myös kiky-ratkaisun julkiseen sektoriin kohdistetut lomarahaleikkaukset heikensivät osaltaan palkkatasa-arvoa.

- Nyt taloustilanne on kääntynyt nousuun eikä lomarahaleikkauksille ole enää perusteita. Tehy on vaatinut lomarahaleikkausten kompensoimista tulevalla neuvottelukierroksella.

Naisten palkkapäivää vietetään syksyisin sinä päivänä, kun naisten palkat vuosipalkaksi muutettuna on maksettu. Naisten palkat olivat Suomessa keskimäärin 83,3 % miesten palkoista vuoden 2016 tilastojen mukaan. Lokakuun viimeisestä päivästä alkaen naiset työskentelevät loppuvuoden ”palkatta” verrattuna miesten palkkoihin.

Lisätietoja:
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 3460 847