Tehy: Miten käy varhaiskasvatuksen sote-uudistuksessa?

Sote-uudistuksen yhteydessä varhaiskasvatus jää kuntien harteille. Tämä tuo uudenlaisia haasteita varhaiskasvatuksessa tehtävälle yhteistyölle eri tahojen kanssa. Varhaiskasvatusuudistusta toteutetaan ns. lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman avulla.

Kuvateksti
Lehtikuva / Pekka Sakki

- Muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Siitonen toivoo, että nyt pohdittaisiin sitä miten yhteistyörakenteita vahvistetaan.

- On huolehdittava yhteistyörakenteista maakunnan sote-palveluiden ja kuntien varhaiskasvatuksen välillä. Kunnissa puolestaan on vahvistettava varhaiskasvatusta. Tässä voidaan käyttää apuna mm. digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, yhtenäisiä tietojärjestelmiä ja kehittää uusia toimintamalleja.

Eräs konkreettinen tapa koota hajallaan olevia palveluita ovat kaikille lapsiperheille suunnatut perhekeskukset ja painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen.

- Mallissa verkostoidaan pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tähän kuuluu mm. neuvolatoiminta, perhetyö ja varhaiskasvatus. Järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut verkostoidaan osaksi palvelukokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy osallistuu tänään ja huomenna Helsingissä pidettäville kuntamarkkinoille. Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen pitää luennon varhaiskasvatuksesta sote-uudistuksessa.

Lisätietoja: 
Eva Siitonen, gsm 0400 265 051