Tehy: Maakuntien riittävä rahoitus turvattava

Tehy pitää edelleen tärkeänä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Jättiläismäisen uudistuksen tulee kuitenkin edetä vaiheittain ja riskit halliten. Myös perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan aikataulun vaiheistamista ja väljentämistä etenkin valinnanvapauteen siirtymisessä.

Kuvateksti
kuva: iStock

- Historiallisesti näin merkittävää uudistusta ei voi tehdä sellaisella kiireellä, joka estää uudistukseen liittyvien isojenkin riskien tunnistamisen, niiden hallinnan ja korjaustoimet, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tehyn hallitus käsitteli tänään kokouksessaan sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaista tilannetta. 

Tehy pitää hyvänä perustuslakivaliokunnan vaatimusta joustovaran lisäämisestä maakunnille ja maakuntien erilaisuuden huomioon ottamista. Tällöin pidemmällä valmistelussa olevat maakunnat voisivat edetä valinnanvapauden käyttöönotossa nopeammin. 

Tehy muistuttaa, että valmistelu- ja siirtymäaikana on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen. Ei saa syntyä tyhjäkäyntiä kehittämisessä tai tinkimistä hyvästä johtamisesta. Sosiaali- ja terveysalan vetovoimasta on huolehdittava koko ajan.  Erityisesti tarvitaan hoitotyön ymmärrystä kaikissa organisaatioissa ja kaikilla tasoilla. Myös lähiesimiesten määrää tulee lisätä, jotta henkilöstö saa tarvitsemansa tuen muutoksessa. 

Riittävän rahoituksen turvaaminen tuleville maakunnille on Tehyn mukaan ratkaisevan tärkeää. Tähän myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota. Maakuntien rahoituksella on suora ja merkittävä vaikutus laadukkaaseen ja turvalliseen potilaiden hoitoon. Taloudelliset resurssit ovat suorassa yhteydessä myös henkilöstöön kuten palkkaan, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen ja turvallisiin työoloihin. 

Jo nyt on nähtävissä ikäviä esimerkkejä siitä, mihin riittämätön rahoitus johtaa henkilöstön ja potilaiden hyvän hoidon kannalta. Pohjois-Karjalan Siun Soten merkittävistä talousvaikeuksista ja säästötavoitteista on uutisoitu viime päivinä paljon. Mittavat useiden miljoonien eurojen säästöt kohdistuvat sekä potilaisiin, hoidon saatavuuteen ja jonojen pitenemiseen että henkilöstöön, jota uhkaavat lomautukset. 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiosta on monia esimerkkejä siitä, että säästäminen henkilöstöstä ja lomauttaminen on lyhytnäköistä eikä lopulta johda tavoiteltuihin säästöihin. Tosiasia on, että ihmiset eivät lakkaa sairastamasta sen vuoksi, että kunnilta tai tulevilta maakunnilta on rahat lopussa. Jonojen piteneminen ja hoidon viivästyminen vain aiheuttaa suuremmat kulut myöhemmin, varoittaa Rytkönen. 

Uudistuksen eduskuntakäsittely on siirtymässä syksyyn, jotta tarvittavat korjaukset voidaan tehdä huolella. Näin ollen maakuntavaalitkin siirtyvät. Maakuntavaaleissa ja  eduskuntavaaleissa sote-asiat puhuttavat varmasti eniten. 

-Olemme miettineet sitäkin, kannattaako käydä kaksia ns. sote-vaaleja muutaman kuukauden välein vai pitäisikö ainakin tässä murrosvaiheessa järjestää maakunta- ja eduskuntavaalit samaan aikaan, Rytkönen pohtii. 


Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848