Tehy: Laki palkkaharmonisaatiosta olisi perustuslain vastainen

Äskettäin ilmestyneen OECD-raportin mukaan Suomessa kokoaikaista työtä tekevien naisten ja miesten palkkaero on hälyttävän suuri. Palkkaero on keskimäärin 18,1 prosenttia miesten eduksi, kun se OECD-maissa on keskimäärin 14.1.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Myös pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää jumbosijalle. Tanskassa palkat ovat keskimäärin 5,8 prosenttia, Norjassa 7,1, Islannissa 9,9 ja Ruotsissa 13,4 prosenttia miesten hyväksi.

- Vaikka Suomessa naisten osuus työelämässä on maailman kärkeä, palkkaerot meillä ovat huimia. Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta todellisuudessa meillä on vielä paljon tehtävää palkkatasa-arvon edistämisessä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä 90 prosenttia on naisia. Palkkatasa-arvo ei edisty Suomessa, jos perusteetonta palkkaeroa miesvaltaisiin aloihin nähden ei korjata. Jos sote-alan palkkatasoa ei paranneta, tulevaisuudessa voi olla myös vaikea saada koulutettua työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on keskusteltu ns. palkkaharmonisaatiosta, kun yli 200 000 työntekijää siirtyy kunnista maakuntiin liikkeen luovutuksella. Kyse on historian suurimmasta liikkeen luovutuksesta, jossa valtava määrä koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden palkkoja eikä työehtoja saa heikentää. Tästä on huhtikuulta työtuomioistuimen linjaus. Sen mukaan työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava palkat eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa.

KT Kuntatyönantajat on toistuvasti vaatinut, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä uudistuksen voimaanpanolakiin lisättäisiin erillissäännös, jonka perusteella samasta työstä ei tarvitsisi maksaa samaa palkkaa. 

- Vaatimus on täysin kohtuuton. Jo Suomen perustuslaki edellyttää yhdenvertaisuutta, jonka perusteella samoista ja yhtä vaativista töistä pitää maksaa samaa palkkaa. Tällainen esitys ei ainakaan edistäisi palkkatasa-arvoa, vaan muuttaisi nuo OECD-luvut Suomen kannalta vieläkin synkemmiksi, Rytkönen huomauttaa. 

Tehy vaatii, että uudistuksessa toimitaan tältäkin osin perustuslain mukaisesti eikä heikennetä sosiaali- ja terveysalan jo valmiiksi matalaa palkkatasoa. Valtiovallan on otettava tosissaan samapalkkaisuus ja edistettävä sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa myös sote-uudistuksessa. 

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 346 0847