Tehy: Lainsäädännöllä varmistettava hoitohenkilöstön johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on huolissaan sote-uudistuksen myötä tapahtuvien massiivisten organisaatiouudistusten ja yhtiöittämisen vaikutuksista johtamiseen.

Tehy vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon ylimpiä johtamistehtäviä ei sidota tiettyyn koulutukseen. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on kaikilla tasoilla oltava hoitotyön johtajia, koska he vastaavat muutoksen johtamisesta käytännössä ja tuntevat suurimman henkilöstöryhmän koulutuksen, työn sisällön ja kehittämistarpeet.

- Johtamisjärjestelmästä ja hoitotyön johtamisen asemasta on sote-uudistuksessa tarvittaessa säädettävä lailla. Jos johtamisjärjestelmä ja hoitotyön johtaminen ontuvat, uudistus ei tule täyttämään sille asetettuja tavoitteita.  On muistettava, että johtamisosaamista ja hoitotyön johtamisen asiantuntemusta tarvitaan riittävästi paitsi tulevissa tuottajaorganisaatioissa myös maakunnallisissa järjestäjäorganisaatioissa, jotta palvelut vastaavat väestön tarpeita ja vaativat kilpailutukset onnistuvat, sanoo johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

- Valinnanvapauden seurauksena kilpailu tulee sote-alalla lisääntymään. Tällöin myös koulutetusta hoitohenkilöstä ja parhaasta työvoimasta syntyy kilpailua. Vetovoimaiset työpaikat, joissa työehdot, työhyvinvointi ja johtamiskysymykset ovat hoitohenkilöstön kannalta kunnossa, ovat tässä voittajia, Sillanpää muistuttaa.

Kehittyvät palvelut ja uusi teknologia vaativat jatkuvaa koulutusta ja uudenlaista osaamista. Sote-uudistuksella haetaan myös tuloksellisuutta ja kustannusten pysymistä hallinnassa. Tavoitteet liittyvät kiinteästi hoitotyön johtajien keskeisiin vastuualueisiin kuten asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon.  Myös työhyvinvointiin on suurissa muutoksissa kiinnitettävä jatkuvasti erityistä huomiota.

Helsingissä järjestetään 12.-13.5. Tehyn johtamisen ja esimiestyön päivät, joihin osallistuu 170 tehyläistä johtajaa ja esimiestä.

Lisätietoja:  Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848