Tehy: Kortit pöytään soten miljardisäästöistä

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto sote-valinnanvapaudesta julkaistiin perjantaina. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa ei vieläkään ole riittävästi arvioitu valinnanvapausuudistuksen vaikutuksia. Etenkin kustannuksista tarvitaan lisää määrällistä arviota.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Arviointineuvosto nostaa esiin, että osa uudistuksen tavoitteista on ristiriitaisia, jopa vastakkaisia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen ja kolmen miljardin euron säästöjen saavuttaminen samaan aikaan on vähintään haasteellista.

Miljardien säästötavoite edellyttää Tehyn mukaan ehdottomasti myös tietoa siitä, mistä säästöt haetaan.

- Varoitamme vakavasti, että säästöjä ei todellakaan voi enää yhtään kohdistaa henkilöstöön. Se tie on kuljettu loppuun, sanoo johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

-Hiljattain saatiin ihan konkreettista näyttöä siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus rakentuu täysin henkilöstön joustamiselle. Pitkään jatkunut kiire, paine ja riittämättömät resurssit johtavat yhä useammin henkilöstön kuormittumiseen äärirajoille ja lisäävät halua vaihtaa alaa. Hälytyskellojen pitäisi nyt soida myös lainsäätäjällä, että näin ei voi jatkua.

Tehy vaatii, että arviointineuvoston esiin nostamat puutteet korjataan ja koko sote- ja maakuntauudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan ennen eduskunnan käsittelyä.

Lisätietoja:   

Kirsi Sillanpää
johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen
p. 040 820 7848