Tehy kilpailukykysopimuksesta: Pakkolakeja parempi, hankala kokonaisuus

STTK:n hallitus hyväksyi yhteiskuntasopimusta koskevan neuvottelutuloksen kokouksessaan tänään edellytyksellä, että kaikki osapuolet hyväksyvät sen ja että sopimus korvaa syntyessään maan hallituksen valmistelemat pakkolait. Hallituksen tulee myös pidättäytyä valmistelemasta erillislakia paikallisesta sopimisesta.

Kuvateksti
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (selin) aloittamassa STTK:n hallituksen kokousta Helsingissä aamupäivällä. (Lehtikuva/Vesa Moilanen)

– Pitkien ja vaikeiden neuvottelujen tulos ei ole miellyttävä ja heikentää ostovoimaa, mutta kokonaisuus on jotenkin hyväksyttävissä etenkin vaikean työllisyys- ja taloustilanteen vuoksi. Jo etukäteen tiedettiin, että palkansaajien on varauduttava heikennyksiin. Hallituksen kaavailema pakkolakipaketti olisi kurittanut etenkin julkisen sektorin naisia vielä kovemmalla kädellä, arvioi Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo. 
 
– Jäsenillemme vaikeimpia asioita neuvottelujen kuluessa olivat Tehyyn tulleen palautteen perusteella esitykset lomien leikkaamisesta ja sairausajan karenssista. Nämä molemmat saatiin neuvotteluissa torjuttua. 
 
Lisäksi Tehy on koko ajan pitänyt tärkeänä sitä, että ratkaisu kohtelisi eri palkansaajaryhmiä tasapuolisesti. Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien muutokset työnantajilta palkansaajille sekä työajan pidentäminen 24 tunnilla erikseen alakohtaisesti sovittavalla tavalla koskee kaikkia palkansaajia. Sen sijaan määräaikainen lomarahan leikkaaminen 30 %:lla vuosina 2017-2019 kohdistuu vain julkiselle sektorille, mikä kieltämättä tuo ratkaisuun epätasapainoa. 
 
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin myös nykyisten virka- ja työehtosopimusten jatkamisesta 12 kuukaudella siten, että niihin ei tehdä palkkoja koskevia tai muita kustannusvaikutteisia työehtojen muutoksia. Palkansaajapuolen mukaan hallituksen tulee sopimuksen myötä luopua suunnitelluista 1,5 miljardin lisäleikkauksista ja toteuttaa tuloverojen kevennys. 
 
– Tässä voitti sopimusyhteiskunta. Työmarkkinajärjestöt tekivät jälleen, mitä pyydettiin. Toivottavasti talouden ja työllisyyden suunta tulee tällä vetoavulla kääntymään ja työnantajat tarttuvat työllistämishaasteeseen tosissaan, toteaa Vesivalo.
 
Tehyn hallitus kokoontuu seuraavan kerran 4.3.2016 ja saa selvityksen tilanteesta. Neuvottelutuloksen pohjalta käydään alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut 31.5.2016 mennessä. Alakohtaisten neuvottelujen tulokset käsittelee Tehyn valtuusto ylimääräisessä kokouksessaan toukokuussa. 

Neuvottelutulos
Kilpailukykysopimus pähkinänkuoressa

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346
Johtaja, edunvalvonta Jukka Maarianvaara, p. 040 703 1387