Tehy: Kelan uudet kilpailutuskriteerit heikentävät lääkinnällisen kuntoutuksen laatua

Kelan päätös uusista lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuskriteereistä on viemässä asiakkailta laadukkaan kuntoutuksen ja pakottamassa monet palveluja tuottavat terapeutit jopa lopettamaan toimintansa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Kela uudisti keväällä kilpailutuskriteereitä, jotka koskevat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden tarjouskilpailua. Kelan uusissa kriteereissä keskitytään hintaan laadun kustannuksella. Aiemmin kilpailutuskriteereissä sekä hinnan että laadun painoarvo oli 50 %, nyt hinnan painoarvo on 80 % ja laadun ainoastaan 20 %.

- Halvin hinta painavimpana kriteerinä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa riittävä ja soveltuva peruste tuottaa palveluita. Nyt on vaarana se, että vaativia terapioita toteuttavat jatkossa fysioterapeutit, joilla ei ole välttämättä riittävää erityisosaamista eikä kokemusta tällaisista asiakkaista. Pitkiä terapiasuhteita myös katkeaa. Tämä kehitys heikentää vaikuttavuutta, varoittaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeessa ovat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman takia huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Erityisenä huolen aiheena ovat nyt erityislasten vaativat fysioterapiat, joissa osaajia on ylipäänsä melko vähän ja joissa useita vuosia kestänyt terapiasuhde on nyt vaarassa päättyä.

Tehy, Tehyn kuntoutusalan verkosto ja Tehyn yrittäjäjaosto vaativat  keväällä kannanotossaan, että Kela palauttaa laatuvaatimukset kilpailutuskriteereissä vähintään 50%:iin. Tehy vaatii, että Kela arvioi kilpailutusprosessin ja turvaa asiakkaiden tarvitsemat asiantuntevat palvelut.


Lisätietoja:

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, puh. 040 820 7848
Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri, puh. 050 303 4831

 

Tehyn kannanotto:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/lausunto_tai_kannanotto/2018/28.3.2018_tehyn_kannanotto_kelan_vaativan_laakinnallisen_kuntoutuksen_kilpailutukseen_id_11821.pdf