Tehy kantelee komissiolle hoitajien varallaolosta, Suomi ei halua puuttua ongelmaan

Helsingin Sanomat uutisoi Meilahden sairaalan hoitajien jaksamisesta (10.1.2018). Leikkausosaston hoitajat joutuvat usein vuorokauden mittaisiin työputkiin tai olemaan töissä ilman vapaapäiviä kolmekin viikkoa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Hoitajilla on varallaolovelvollisuus ja hyvin usein hoitajien täytyy lähteä vapaa-aikana töihin.

Tämä on johtanut henkilöstön uupumiseen, lisääntyneisiin sairauslomiin ja siihen, että hoitajia on lähtenyt töihin muille aloille.

Tehy on tietoinen varallaolon aiheuttamasta hoitajien jaksamisongelmasta.

- Työnantajalla on lain mukainen velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. Työvuorolistat ovat kuormittavia ja tämän lisäksi tulee usein vielä vapaa-ajalta lähtö töihin, ei ole ihme että hoitajat uupuvat. Tarvittaessa teemme asian johdosta aluehallintovirastoon tarkastuspyynnön, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo.

Tehy on ajanut valmisteilla olevaan työaikalakiin muutosta, jossa varallaolo laskettaisiin työajaksi.

- Valitettavasti Tehyn näkemystä ei ole huomioitu ja lakiesityksessä varallaoloa ei lueta edelleenkään työajaksi, vaikka se vaikuttaa työntekijän vapaa-aikaan merkittävästi.

Tehy valmistelee parhaillaan kantelua varallaolosääntelystä Euroopan komissiolle.

- Työaikadirektiivi edellyttää korvaavan lepoajan antamista välittömästi, mutta voimassa oleva työaikalaki tai edes valmisteilla oleva lakiesitys eivät tuo tähän parannusta. Lakiesityksen mukaan lepoajan voisi antaa vasta seuraavan tai tulevien vuorokausilepojen yhteydessä. Näin ei tietenkään edistetä työturvallisuutta ja hoitajien jaksamista.

Tehy ja Super tavoittelevat yhdessä koulutetulle hoitohenkilöstölle omaa sopimusta, jossa voitaisiin nykyistä paremmin kehittää hoitohenkilöstön palkkaus- ja työaikaehtoja mm. varallaolon suhteen.

 

Lisätietoja: Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 3460 847